Att leda utan att vara chef

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Som ledare har du stort ansvar för att din enhet och dina medarbetare fungerar. Du ska se till att kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare och att alla individer i gruppen tillåts att utvecklas.

Plats: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2 Lidköping

Tid: 4-5 maj 2020 INSTÄLLT. Se nytt datum nedan.

Nytt datum: 21-22 september

Kursledare: Lotta Nissbrandt

Kontakt: Veronika Palmborg, tfn 0510-77 01 04

Pris: 4 250 kr ex moms, inkl fika

Anmälan

Till anmälan

Att leda utan att vara chef — Lidköpings kommun

Utbildningen syftar till att ge dig insikter och kunskaper om ledarrollen så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan leda dina medarbetare. Kursen vänder sig till dig som är ledare men inte chef; till exempel projektledare, teamleader eller gruppledare.

Kursinnehåll:

Ledaren i organisationen

 • Min roll i organisationen/organisationens vision/affärsidé
 • Organisation kopplat till uppgift/planering/resultat

Att arbeta med visioner och målsättningar

 • Vart vill ni och hur ska ni komma dit?
 • Så sätter du målsättningar för gruppen

Utveckla ditt personliga ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare?
 • Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap?
 • Så kan du utveckla dig själv till att bli en bättre ledare
 • Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer

Leda och samordna arbeten utan att vara chef

 • Få människor att lyssna på vad du har att säga
 • Ledarskapets grundstenar– viktiga lärdomar för dig som inte är chef
 • Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare

Att få en grupp att fungera tillsammans

 • Hur du bygger upp ett fungerande team
 • Vad som ska ligga tillrätta för att samarbetet ska fungera
 • Så kan du bidra till att forma gruppen till en framgångsrik enhet
 • Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation
 • Gruppsykologi – vilka stadier går en grupp igenom?

Effektiv kommunikation – tydligare ledarskap

 • Bli medveten om din kommunikation
 • Olika personlighetstyper – olika kommunikationsstilar
 • Vilja och dialog – grunden till förståelse
 • Bli en tydligare kommunikatör och ledare

Så hanterar du personer som går på tvären

 • Tankar, känslor och beteenden i konflikter
 • Vilken din roll bör vara i en konflikt
 • Så blir du av med konflikträdslan och vågar ta tag i problemen
 • Hur du hanterar en person som sätter sig på tvären och förstör för gruppen
 • Olika konflikter kräver olika lösningar
 • Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur

Så lyfter du varje enskild individ

 • Lär dig tekniker för coachning av medarbetare
 • Förstå hur du själv påverkar andra
 • Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
 • När ska man använda piska och när ska man locka med morot?

Så motiverar du dig själv och andra

 • Vad är det som gör oss motiverade?
 • Hur kan du få dina medarbetare att veta vad som motiverar dig?
 • Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

Kursmetod

Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och övningar utifrån egna erfarenheter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan