Digital produktion 40 yh-poäng, hösten 2017

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Digital produktion 40 yh-poäng, hösten 2017

Nu har du chansen att läsa enstaka kurser ur yrkeshögskoleprogrammet Operativ digital kommunikatör. Kurserna är uppbyggda med föreläsningarna ca 2-3 dagar i veckan varav resterande dagar är planerade för självstudier och grupparbeten. Du läser den eller de kurser du är intresserad av tillsammans med de studerande som ingår i programmet Operativ digital kommunikatör. Kurserna är CSN berättigade och helt kostnadsfria.

Digital kommunikation_Campus Lidköping

Kursen ger dig allmän kunskap om de dominerande kanalerna, sökmotoroptimering, kunskap om användbarhet, dvs interaktionsdesign och informationsarkitektur samt vad som förväntas av dig i rollen som redaktör.

Kursen ger dig praktisk kunskap om kommunikation; att skriva för olika målgrupper i sociala medier, att skriva texter (copy), digital storytelling, stilistik, språk (t ex twitterspråket) och att strukturera innehåll. Att förstå och optimera närvaron i trafikdrivande initiativ som t ex sökmotorer och nyhetsbrev. Stor vikt läggs vid bildhantering och bildspråk, tonalitet, hur samspel mellan bild och text fungerar samt att kunna producera enklare filmer för digitala medier. Du lär dig också att utföra intervjutekniker för t ex podcasts.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 48- 3 2017/2018
kursledare: Tobias Landén
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 48 2017  och omfattar 40 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43