Excel, fortsättningskurs

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Excel fortsättningskurs är en kurs för dig som redan känner till grunderna i Excel och vill fördjupa dina kunskaper.

Excelkurs

Detta utbildningspass är anpassat för deltagare gått Steg 1 eller har motsvarande kunskaper och som vill få mer kunskaper. Passet inleds med en kort repetition av Steg 1 så att deltagare som går direkt in på denna nivå har de grundläggande kunskaperna som behövs.

Utbildningspasset omfattar:

* Repetition av regler för inskrivning av Text, Värden och Formler, Cellreferenser, Länkar
* Repetition av Talformat, Textformat, Tid/Datumformat och Cellformat
* Repetition av de vanligaste Formlerna för Tal, Text och Datum/Tid
* Grunderna för Villkorsstyrd Formatering
* Skapa och hantera Diagram
* Skapa och hantera Datalistor
* Grunderna för Pivottabeller och Pivotdiagram
* Utskrifter och Utskriftsformat
* Skapa enklare Mallar
* Länka och kopiera till andra program

Fortsättningskurs 21 november och 28 november, 09.00-12.00
Pris: 1890:-
Kursledare: Jan-Eric Thelin
Kontaktperson: Veronika Palmborg

Anmälan excelkurs, fortsättning

* Fältet krävs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen