Hur hantera byggärenden som har sin bakgrund i äldre lagstiftning?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Hur hantera byggärenden som har sin bakgrund i äldre lagstiftning?

Hur ska jag hantera byggärenden som har sin bakgrund i äldre lagstiftning?

ladda ned

Reigun Thune Hedström tog arkitektexamen vid Chalmers tekniska högskola 1965  sedan dess har hon har arbetat som arkitekt hos Örebro stad/kommun, planarkitekt i Sollentuna kommun samt chef för planavdelning, biträdande stadsarkitekt, lärare på tekniskt gymnasium och Kungliga Tekniska högskolan och stadsarkitekt i Upplands Väsby kommun.

Thune Hedström har även varit ordförande för SACO-SR i Sollentuna, styrelseledamot i Arkitektförbundet,  kommunens samordnare för bostadsbyggandet och granskningsansvarig i Upplands Väsby. Hon tilldelades Expressens miljöpris 1985.

Kursen vänder sig till dig som studerar eller arbetar med bygglovsfrågor.

 • Statens 16 miljömål.
 • Regeringens 6 övergripande mål.
 • Relationen länsstyrelsen – kommunen – mark och miljödomstolen.
 • Samverkan inom kommunen.
 • Hur hantera ärenden som har sin bakgrund i äldre lagstiftning dvs.. tolkning av detaljplaner från 1947 och 1985.
 • Lantmäterifrågor, bl.a. sak ägar krets.
 • Landsbygdsutveckling och byggande utanför planlagt område.
 • Dispensgivstatening kontra liten eller mindre avvikelse.
 • Tillfälliga byggnader på allmän plats.
 • Väderskydd för kollektivtrafik.
 • Upplag och uteplatser/altaner och balkonger + takkupor
 • Avstånd till gata eller park – kommunen fastighetsägare – rättsfall.
 • Nyheter vad gäller åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan.
 • Hur hanterar man överklaganden nu efter 2018 års förändringar.
 • Tillsynsverksamhet förr och nu.

Tid: 18/11 kl 08:30-16:00
Plats: Röda kvarn, stora salongen, Torggatan 8 i Lidköping
Pris: 995:- inkl. för- och eftermiddagsfika
Kursledare: Reigun Thune Hedström
Kontaktperson: Åsa Törn

Anmälan - Hur hantera byggärenden som har sin bakgrund i äldre lagstiftning?

* Fältet krävs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen