Konflikthantering, våren 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

En konflikt är när en persons önskemål skiljer sig från någon annans. En konflikt är inte bra eller dålig, det är vad vi gör med den som avgör den saken. Konflikthantering innebär att överbrygga meningsskiljaktigheter och förhindra att konflikten blir destruktiv.

Konflikthantering

I många situationer är det en förhandling; när du söker ett arbete, upprättar ett avtal, vid inköp och försäljning, en reklamation, på arbetet, vart familjen ska åka på semester etc.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete hanterar situationer där du till exempel upprättar avtal, hanterar reklamationer eller arbetar som säljare. Kursen vänder sig också till dig som har en ledande ställning och känner behov av att få verktyg för att hantera personalärenden eller hantera konflikter.

Kursledare: Inger Larsson
Datum:  5 mars samt 19 mars
Tid: 13.00 – 17.00
Plats: Campus Västra Skaraborg
Pris: 2490 kr
Anmälan: Konflikthantering, kursanmälan.

Kursen läses med fördel tillsammans med kursen Medarbetarsamtal. Paketpris: 4500 kr
Anmälan till kurspaketet: Medarbetarsamtal och Konflikthantering, kurspaketanmälan.

Om kursledaren
Inger Larsson är en mycket uppskattad kursledare med ett brinnande engagemang.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen