Ledarskap 7,5 hp, våren 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Ledarskap 7,5 hp, våren 2018

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser,  teambuilding och stress­hantering.

Ledarskap_Campus Lidköping

Kursen ges våren 2018 och omfattar 7,5 högskolepoäng.
Föreläsningar ges från Högskolan i Halmstad via telebild till Campus Lidköping.
Sök före den 16 oktober. 
Läs mer om kursen