Trendspaning/omvärldsbevakning 15 yh-poäng, hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Trendspaning/omvärldsbevakning 15 yh-poäng, hösten 2018

Nu har du chansen att läsa enstaka kurser ur yrkeshögskoleprogrammet Operativ digital kommunikatör. Kurserna är uppbyggda med föreläsningarna ca 2-3 dagar i veckan varav resterande dagar är planerade för självstudier och grupparbeten. Du läser den eller de kurser du är intresserad av tillsammans med de studerande som ingår i programmet Operativ digital kommunikatör. Kurserna är CSN berättigade och helt kostnadsfria.

Den digitala revolutionen_Campus Lidköping

Kursen ger dig kunskaper i hur du utför branschspecifik omvärldsbevakning för det företag/organisation du arbetar på samt inom ämnet digitala medier för att följa med i tendenser och trender inom den digitala världen.

Du ska efter avslutad kurs aktivt kunna identifiera trender och analysera dessa. Du får förståelse för vikten av att arbeta med
omvärldsbevakning samt förståelse för trendernas konsekvenser. Ni kommer behandlar verktyg och metoder för att löpande utföra omvärldsbevakning på ett strukturerat sätt, samt hur du avgränsar och sållar informationen.
Du kommer få god kännedom om hur man fångar upp trender, förändringar i sociala medier och nya plattformar.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 36-38 2018
föreläsare: Bobo af Ekenstam
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 36, 2018  och omfattar 15 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudort för utbildningen är Campus Västra Skaraborg.

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43