Nätverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Med uppdraget att höja kompetensnivån och stärka utvecklingsmöjligheterna i kommunen arbetar Campus Lidköping bland annat med nätverksträffar för chefer och personalchefer.

Nätverk_Campus Lidköping

Nätverksdeltagarna träffas regelbundet, lyssnar på föredrag, gör studiebesök och diskuterar aktuella ämnen med hjälpa v en moderator, men bygger främst nätverk och lär av varandras erfarenheter.

Är du intresserad av att medverka, kontakta Anna Bolander, anna.bolander@lidkoping.se, telefon 0510-77 05 74.