Arbete mot kränkningar, trakasserier och diskriminering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vara Campus Västra Skaraborg är en plats för utbildning, studier och personlig utveckling.

Hos oss möts och samsas människor som läser olika studieformer och individerna kommer från olika bakgrunder. Såväl elever, studenter som personal på Campus Västra Skaraborg ska känna trygghet, arbetsro och respekt. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vid misstanke om eller upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska elever eller personal agera omedelbart.

Plan mot kränkande behandling inklusive samlad dokumentation rörande diskriminering, trakasserier och repressalier är upprättade enligt skollagen och diskrimineringslagen.

 

Grundläggande och gymnasiala kurser Lidköping 2020
Grundläggande och gymnasiala kurser samt SFI Essunga 2020

SFI Lidköping 2020 SFI Vara 2020

Särvux Lidköping 2020 Särvux Vara 2020

Yrkesvux Lidköping och Vara 2020