Likabehandlingsarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Campus Västra Skaraborg är en plats för utbildning, studier och personlig utveckling.

Likabehandlingsplan_Campus Lidköping

Hos oss möts och samsas människor som läser olika studieformer och individerna kommer från olika bakgrunder. Såväl elever, studenter som personal på Campus Västra Skaraborg ska känna trygghet, arbetsro och respekt. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vid misstanke om eller upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska elever eller personal agera omedelbart.

Plan mot kränkande behandling inklusive samlad dokumentation rörande diskriminering, trakasserier och repressalier är upprättade enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan september 2017 – december 2018 grundläggande studier och gymnasiestudier Lidköping
Likabehandlingsplan juni 2018 – maj 2019_Campus_SFI AB  SFI Lidköping
Likabehandlingsplan maj 2018 – maj 2019_Campus_SFI CD SFI Lidköping
Likabehandlingsplan 2017-2018 SFI Essunga
Likabehandlingsplan 2017-2018 SFI Grästorp
Likabehandlingsplan 2017-2018  SFI Vara
Likabehandlingsplan 2018 särskild utbildning för vuxna (särvux) Lidköping
Likabehandlingsplan 2018 särskild utbildning för vuxna (särvux) Vara