Likabehandlingsarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Campus Lidköping är en plats för utbildning, studier och personlig utveckling.

Likabehandlingsplan_Campus Lidköping

Hos oss möts och samsas människor som läser olika studieformer och individerna kommer från olika bakgrunder. Såväl elever, studenter som personal på Campus Lidköping ska känna trygghet, arbetsro och respekt. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vid misstanke om eller upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska elever eller personal agera omedelbart.

Plan mot kränkande behandling inklusive samlad dokumentation rörande diskriminering, trakasserier och repressalier är upprättade enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan 2017 grundläggande studier och gymnasiestudier
Likabehandlingsplan 2017 SFI Lidköpings arbetslag AB
Likabehandlingsplan 2017 SFI Lidköpings arbetslag CD
Likabehandlingsplan 2017-2018 SFI Essunga
Likabehandlingsplan 2017-2018 SFI Grästorp
Likabehandlingsplan 2017 särskild utbildning för vuxna (särvux) Lidköping
Likabehandlingsplan 2017 särskild utbildning för vuxna (särvux) Vara