Arbete mot kränkningar, trakasserier och diskriminering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Campus Västra Skaraborg är en plats för utbildning, studier och personlig utveckling.

Likabehandlingsplan_Campus Lidköping

Hos oss möts och samsas människor som läser olika studieformer och individerna kommer från olika bakgrunder. Såväl elever, studenter som personal på Campus Västra Skaraborg ska känna trygghet, arbetsro och respekt. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vid misstanke om eller upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska elever eller personal agera omedelbart.

Plan mot kränkande behandling inklusive samlad dokumentation rörande diskriminering, trakasserier och repressalier är upprättade enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Grundläggande och gymnasiala studier, Lidköping och Vara 2019
Grundläggande studier, gymnasial studier och SFI i Essunga 2019
SFI i Lidköping arbetslag AB juni 2018-december 2019 (förlängd)
SFI i Lidköping arbetslag CD maj 2018-december 2019 (förlängd)
SFI i Vara 2019
Särskild utbildning för vuxna 2019 i Lidköping
Särskild utbildning för vuxna 2019 i Vara

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen