Studier eller praktik utomlands

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Studier eller praktik utomlands

Att göra din LIA-kurs i ett annat land kan ge dig erfarenheter värdefulla för framtiden. Du kan öva ett andra språk, utöka ditt kontaktnätverk, lära dig mer om yrket du utbildar dig till och bli attraktivare på arbetsmarknaden. Och chansen är stor att du får en rolig och minnesvärd upplevelse!

Så här gör du för att ansöka

Skriv ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill göra din LIA-period i Erasmus+, max en A4-sida, skicka till Jadranka Stauber Näslund jadranka.stauber-naslund@lidkoping.se. Vi kommer därefter att göra ett urval.

Praktiska uppgifter

Minimitiden för en vistelse är två veckor, maxtiden är fyra veckor. Ett schablonbelopp betalas ut baserat på vilket land du åker till samt längden på utbytet. Du kommer att få all nödvändig information av Campus Lidköping.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett EU-projekt vars huvudsakliga mål är att stärka tillväxten och sysselsättningen samt främja social jämställdhet och integration. Projektet syftar också till att öka rörligheten och stärka utvecklingen inom olika branscher i Europa. Du som individ ska bli stärkt i din yrkesroll och bli bättre rustad för att klara av och hantera sociala situationer.

Erasmusplus_logotyp_Campus Lidköping
Se film om Erasmus+ och utlandspraktik

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan