Jag ska söka utbildningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningar på Campus Lidköping

Sök till utbildningar på högskolenivå, yrkeshögskolenivå och gymnasienivå.

Högskoleutbildning - Butikschefsprogrammet hösten 2018

Anmälan är öppen på www.antagning.se från den 15 mars 2018.

Har du frågor kontakta Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se telefon 0510-77 01 04.

Högskoleutbildning - Energiteknikerprogrammet hösten 2018

Ansök på www.antagning.se från den 15 mars 2018

Har du frågor, kontakta Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se, telefon 0510-77 01 04

Lärlingsutbildning Bagare/konditor

Utbildningen har kontinuerlig antagning.

Ansökan

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärling. Spara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Fedja Filipovic, Utbildningssamordnare, 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Om Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT!!

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Lärlingsutbildning Byggutbildning - träarbetare

Utbildningen har kontinuerlig antagning

Ansökan

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärling. Spara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Fedja Filipovic, Utbildningssamordnare, 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Om Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT!!

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Lärlingsutbildning - Kock restaurang/storkök

Utbildningen har kontinuerlig antagning.

Ansökan

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärling. Spara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Fedja Filipovic, Utbildningssamordnare, 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Om Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT!!

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Lärlingsutbildning - Spaterapeut

Utbildningen har kontinuerlig antagning.

Ansökan

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärling. Spara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Fedja Filipovic, Utbildningssamordnare, 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Om Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT!!

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Lärlingsutbildning - Florist

Utbildningen har kontinuerlig antagning.

Ansökan

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärling. Spara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Fedja Filipovic, Utbildningssamordnare, 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Om Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT!!

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

YH-utbildning - Affärsutvecklare turism - anläggningar, destinationer, attraktioner hösten 2018

Utbildningen startar hösten 2018.

Har du frågor kring utbildningen kontakta Jadranka Stauber Näslund, jadranka.staubernaslund@lidkoping.se, telefon 0510-77 09 35

YH-utbildning - Product manager e-commerce hösten 2018

Utbildningen startar hösten 2018.
Vid frågor kontakta Elin Axelsson, elin.axelsson@lidkoping.se, telefon 0510-77 09 26

YH-utbildning - Redovisningsekonom hösten 2018

Utbildningen startar hösten 2018.

Vid frågor kontakta Elin Axelsson,elin.axelsson@lidkoping.se, telefon 0510-77 09 26

Yrkesutbildning gymnasienivå - Barnskötare hösten 2019

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till Barnskötare.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till Barnskötare ska även fylla i blanketten Ansökan Yrkesutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildning gymnasienivå - Byggutbildning - träarbetare Januari 2019 Vara

Utbildningen bedrivs i Vara.

Öppen för sen ansökan från 21 november – 13 januari.

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till Byggutbildning – träarbetare.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till Byggutbildning – träarbetare ska även fylla i blanketten Ansökan Yrkesutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildning gymnasienivå - CNC-skärande bearbetning hösten 2019

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till CNC-skärande bearbetning.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till CNC-skärande bearbetning ska även fylla i blanketten Ansökan Yrkesutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildning gymnasienivå - Industri, plåt och svets hösten 2019

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till Industri, plåt och svets.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till Industri, plåt och svets ska även fylla i blanketten Ansökan Yrkesutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildning gymnasienivå - Restaurang och storhushåll hösten 2019

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till Restaurang och storhushåll.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i Kompletterande uppgifter, se längst ner.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till Restaurang och storhushåll ska även fylla i blanketten Ansökan Yrkesutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den tillsammans med dina betyg.

 

Yrkesutbildning gymnasienivå - Vård- och omsorgsutbildning Januari 2019 Lidköping

Ansökan är öppen 15 oktober – 15 november 2018 och utbildningen bedrivs i Lidköping.

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till vård- och omsorgsutbildning.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå eller till Vård- och omsorgsutbildningen på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i blanketten Ansökan Vård och omsorgsutbildning, som finns i ansökningsmodulen.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i blanketten Ansökan Vård- och omsorgsutbildning.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till vård- och omsorgsutbildningen ska även fylla i blanketten Ansökan Vård och omsorgsutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den  tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildning gymnasienivå - Vård- och omsorgsutbildning Januari 2019 Vara

Ansökan är öppen 15 oktober – 23 november 2018 och utbildningen bedrivs i Vara.

Vem kan ansöka?

Du som är bosatt i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara kommun följer instruktionerna nedan för att ansöka till vård- och omsorgsutbildning.
Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun först.

Om du ansöker för första gången

Söker du kurser på grundläggande eller gymnasienivå eller till Vård- och omsorgsutbildningen på Campus Lidköping för första gången skapar du ett användarkonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Observera att du även ska fylla i blanketten Ansökan Vård och omsorgsutbildning, som finns i ansökningsmodulen.
Ansök om användarkonto

Om du redan har ett användarkonto

Har du sökt kurser på grundläggande eller gymnasienivå på Campus Lidköping tidigare och redan har ett användarkonto. Observera att du även ska fylla i blanketten Ansökan Vård- och omsorgsutbildning.
Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Har du skyddad identitet?

Har du skyddad identitet använder du den här blanketten Ansökan för dig med skyddad identitet

Kompletterande uppgifter

Du som söker till vård- och omsorgsutbildningen ska även fylla i blanketten Ansökan Vård och omsorgsutbildning. Du hittar den i ansökningsmodulen. Kom ihåg att skicka in den  tillsammans med dina betyg.

Yrkesutbildningar - gymnasienivå, lärlingsutbildning

Gymnasial yrkesutbildning

Gymnasial yrkesutbildning söker du alltid genom Komvux i din hemkommun även om utbildningen genomförs i en annan kommun. Din hemkommun måste godkänna och förbinda sig att betala utbildningen för dig.

Yrkeslärling

Har du idéer om ett yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta Håkan Sparlund, utbildningskoordinator 0510-77 07 23 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning på Campus Västra Skaraborg: 0510-77 03 76 eller 77 13 33

Efter att du varit i kontakt med studievägledare och ska söka till lärlingsutbildning, fyll i Ansökan Yrkesvux, lärlingSpara ner den på din dator, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in tillsammans med dina betyg samt ett personligt brev där du berättar om skälet till varför du vill läsa lärlingsutbildning och lite kort om dig själv. Skicka till: Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Jag har ansökt, vad händer nu?

Högskoleprogram

När det första urvalet är klart får du ett mejl från antagning.se där du blir ombedd att gå in på Mina sidor och läsa ditt antagningsbesked.

Yrkeshögskoleprogram

Efter din ansökan kommer du att få ett kontrollbesked om du uppfyller behörigheten enligt ovan. Om du då saknar grundläggande behörighet eller saknar de särskilda förkunskaper kan du ansöka om fri prövning, med möjlighet till skriftligt prov, ytterligare komplettering av meriter. Med fri prövning menas att den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå

När ansökningstiden har gått ut kommer samtliga kompletta ansökningar att behandlas. Den som är ansvarig för antagningen kontrollerar att du är behörig. Om det är fler sökanden än antal platser görs också ett urval, Urvalsregler.
En del av dem som blir antagna tackar nej till sina platser, och då erbjuds platsen/platserna till de som står som reserv. Därför kan det ibland dröja innan du får ditt besked.

För att få besked om du har blivit antagen loggar du in i ansökningsmodulen. Det är där du loggade in när du gjorde din ansökan, logga in.
-När du loggat in klickar du på Ansökan Vux.
-På höger sida ser du sökta kurser.
-Om du är antagen visas symbolen kugghjul.  Kugghjul

Om du inte har blivit antagen så finns eventuellt fortfarande möjlighet att få en reservplats, titta regelbundet på din sida.

Anmälan är öppen på www.antagning.se från den 15 mars 2018.

Har du frågor kontakta Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se telefon 0510-77 01 04.