Information Corona Campus Västra Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Övergripande information från Lidköpings kommun

Corona_red

———————

Uppdaterat 20200626

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg dörrarna för fysiska möten med till exempel studie- och yrkesvägledare. Boka genom mail eller telefonsamtal till berörd person. Möjligheten till möten på distans finns fortsatt kvar för dig som föredrar det.

Du blir hämtad i receptionen och följs sedan ut av personen du haft möte med. I receptionen tillämpas ett kölappssystem. Högst åtta personer kan vänta på sin tur samtidigt. Är det fler än åtta personer som väntar utanför receptionen ber vi dig vänta utanför byggnaden.

Under vecka 29-30 är Campus Västra Skaraborg stängt.

I övrigt gäller följande öppettider
Måndag-fredag klockan 07:30-09:00, 09:30-12:00, 12:30-14:00.

———————

Uppdaterat 20200605

Förra veckan fick vi veta att gymnasieskolorna kan öppna för undervisning på plats i augusti. Vad innebär det då för Komvux, Särvux och yrkeshögskoleutbildningarna på Campus Västra Skaraborg?

För tillfället gäller de allmänna råd och rekommendationer som också gäller för övriga samhället. Så fort vi vet mer om smittspridningsläget och vilka rekommendationer som gäller inför hösten kommer vi komplettera med mer information.

———————

Uppdaterat 20200420

Efter beslut från utbildningsnämndens ordförande Andreas Bill kommer Campus Västra Skaraborg ta emot elever i mindre grupper. Berörda elever blir kontaktade av skolan.

———————

Uppdaterat 20200324

Delvis reviderat beslut om distansundervisning

Inställda nationella prov
23 mars 2020 meddelade Skolverket att alla nationella prov ställs in under vårterminen med anledning av coronapandemin. Betyg kommer ändå att sättas och lärarna kommer att ha annat underlag till grund för det arbetet.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. I grundskolans årskurs 3 har genomförandet av de nationella proven påbörjats, men de avbryts nu.

Skolverket anger tre anledningar till beslutet om att ställa in proven:

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är osäkert och situationen kan ändras snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

———————

Uppdaterat 20200317

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning vid De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills annat meddelas.
Läs mer

Uppdaterat 20200312

Lokaler
Prioritering läggs på att städa tag-ytor framförallt vid toaletter, handtag och allmänna ytor. Detta innebär vissa justeringar i den ordinarie städrutinen.

Lättare symptom av förkylning eller influensa särskilt hosta hos personal och elever medför att man stannar hemma från skolan tills man är symptomfri

———————

Uppdaterat 20200311

Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.  I nuläget finns inga konstaterade sjukdomsfall av coronaviruset bland skolans elever eller personal.

Detta oavsett om man varit i riskområde eller ej.

  • Personal sjukfrånvaro/ hemarbete efter överenskommelse med chef.
  • Karensdag för sjukskrivning kommer tas bort.
  • Alla typer av resor skall undvikas liksom externa besök.

———————

Uppdaterat 20200306

Riktlinjer för hemvändande elever på DLG och Campus Västra Skaraborg – Coronavirus

Dessa riktlinjer vänder sig till dig som varit i ett utpekat riskområde. Utgångspunkten är kommunens hållning runt Coronaviruset men förtydligar hur du som elev eller vuxenstuderande ska förhålla dig.

Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan innan de kommer till skolan. Kontakt sker via rektor eller om ni har annan utsedd kontaktperson för er skolgång. Denna person kan i sin tur kontakta rektorn för rådgivning.

Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Om behov finns i det enskilda fallet kommer vi att underlätta för individen genom att genomföra vissa anpassningar. Skolan kan exempelvis vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för en eventuell frånvaro så att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

De riskområden som just nu är identifierade är

  • Kinas fastland inklusive Hong Kong (ej Macau)
  • De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
  • Iran

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.

Man kan följa allmänna råd och uppdaterad information om coronaviruset via FolkhälsomyndighetenVårdguiden 1177 eller krisinformation.se