Information Corona Campus Västra Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Övergripande information från Lidköpings kommun

———————

Uppdaterat 20201120

Skolverksamhet Campus Västra Skaraborg till 7 januari 2021

Komvux samt eftergymnasiala utbildningar följer de riktlinjer som tidigare meddelats. Studerande skall befinna sig inom respektive sektorisering. Separata ingångar.

Campus Västra Skaraborg får ta in max 8 studerande i en lokal för följande moment:

  • Examinationer/kunskapsbedömningar av alla slag som inte kan utföras via distans
  • Laborationer/praktiska moment (även VFU/LIA-moment vid inställd praktisk utbildning som inte kan utföras digitalt)
  • Kartläggningar
  • Intester
  • Prövningar
  • Särskilt stöd/handledning

———————

Uppdaterat 20201110

Distansundervisning på Campus Västra Skaraborg 10-20 november

Huvudmannen fattade igår 2020-11-09 ett beslut om att Campus Västra Skaraborg ska återgå till distansutbildning från tisdag den 10 november till fredag 20 november.

Det är svårt att nå våra elever/studerande med kort varsel, vilket innebär att den platsbaserade undervisningen som är planerad för den 10 november får ske samtidigt som information om fortsatt distansutbildning ges. Finns möjligheten att skicka hem eleverna/studerande med hemuppgifter ska detta prioriteras. APL/LIA genomförs om möjligt.

Den 10 november klockan 14:00 låser vi dörrarna.

//Mariella Niemi, Vuxenutbildningschef

———————

Uppdaterat 20200824

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg delvis upp för platsbundna studier. Undervisningen är fortfarande övervägande på distans. Läs mer

———————

Uppdaterat 20200811

Återgår DELVIS till reguljär undervisning

Campus Västra Skaraborg kommer DELVIS att återgå till reguljär utbildning under hösten, men den huvudsakliga undervisningsformen kommer fortsatt att vara distansstudier.

Elever/studerande vid Grund/Gy, SFI, Särvux, yrkesvux och de eftergymnasiala utbildningarna kommer att ha egna ingångar respektive utgångar. Vi har möjlighet att ta in 450 elever/studerande på plats, men salarna kommer enbart att ha halv kapacitet då vi självklart tillämpar social distansering.

På Röda Kvarn, Campus Vara respektive Campus Essunga gäller max 50 elever i respektive byggnad alt. lokal (beroende på förutsättningarna).

  • Vi uppmanar alla att inte använda kollektivtrafiken, kan du resa på annat sätt så gör det.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Stanna hemma om du har symptom.

Mer information kommer. Vid frågor kontakta din rektor eller lärare.

———————

Uppdaterat 20200626

Öppnar för fysiska besök

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg dörrarna för fysiska möten med till exempel studie- och yrkesvägledare. Boka genom mail eller telefonsamtal till berörd person. Möjligheten till möten på distans finns fortsatt kvar för dig som föredrar det.

Du blir hämtad i receptionen och följs sedan ut av personen du haft möte med. I receptionen tillämpas ett kölappssystem. Högst åtta personer kan vänta på sin tur samtidigt. Är det fler än åtta personer som väntar utanför receptionen ber vi dig vänta utanför byggnaden.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 07:30-09:00, 09:30-12:00, 12:30-14:00.

———————

Fortsätt att hålla er uppdaterade

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
Västra Götalandsregionen
Folkhälsomyndighetens rekommendationer lärosäten och annan högre utbildning