Internationellt samarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

På Campus Västra Skaraborg har vi ett flertal internationella samarbeten.

colorful-1974699_1920

ICLD PROJECTS

Sustainable Municipalities in Concert – Lidköping and City of Lusaka

 • Applicant: the municipality of Lidköping
 • Financially Supported by SIDA
 • Time frame: 2017 – 2020

NORDPLUS PROJECTS

Peculiarities of teaching women typical male professions

 • Empowerment for women i typically male professions in Lithuania, Latvia, Sweden and Iceland
 • Time frame: 2017 – 2018/19

ERASMUS + PROJECTS

Erasmus+ Higher Vocational Training

 • Applicant: Westum
 • The Municipality of Lidköping acts as participant
 • Largest Erasmus+ project in Sweden, includes 228 mobilities
 • Time frame: 2017 – 2019

Projekt SET-C(STRENGTH EMPOWERS TEACHERS’ COMPETENCE IN ADULT EDUCATION)

 • Developing language teachers’ skills in Croatia, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden
 • Time frame: 2017 – 2020

 APSES(ADULTS’ PROBLEM-SOLVING SKILLS ENHANCEMENT STRATEGIES ENABLING TO IMPROVE PERSONAL RESILIENCE)

 • Developing adult education teachers’ skills in Latvia, Italy, Bulgaria and Sweden
 • Time frame: 2017 – 2019

 Join Us – Support Me

 • Increasing the inclusion of students with special needs through sports och music in Italy, Lithuania, Slovakia, Belgium, Estonia, Romania, Great Britian and Sweden
 • Time frame: 2015 – 2018

 EVS European Volunteer Service Volunteers in action

 • Exchange program between Sweden and Germany
 • Time frame: 2017 – 2018 and 2018 – 2019

 

Genomförda aktiviteter för anställda på Campus Västra Skaraborg, 2018 –

25 november – 1 december 2018, Erasmus + APSES
Avellino, Italien
Deltagare från Campus Västra Skaraborg: Sylvia Lindh, Björn Karlsson och Ingegerd Jarlvi

Under en vecka fick deltagarna vara med om både föreläsningar och praktiska övningar av respektive deltagande land; Lettland, Bulgarien, Italien och Sverige. Fokus på innehållet var hur vuxna hanterar problemlösning på olika sätt. Övriga deltagare var inte alla lärare utan arbetade inom olika sektorer t ex journalism och företag. Läs reserapport.

12 – 16 november 2018, Nordplus– Peculiarities of  Teaching Woman Typical Male Professions in Latvia
Levani, Lettland
Deltagare från Campus: Feja Filipovic

Nordplus med fokus på kvinnor inom mansdominerande yrken hade sin utgångspunk i staden Levani i Lettland. Besöket kretsade kring den lilla staden Levani, men även andra omkringliggande orter som speglade mer eller mindre situationen i landet, för de olika yrken som kvinnor har börjat söka sig till. Schemat var fullspäckad med olika intervjuer, föreläsningar och besök som var väldigt lärorika och gav ett helhetsperspektivet på bilden kvinnor inom mansdominerande yrken. Läs reserapport

Juni + november 2018, Erasmus + SET C
Anykščiai, Litauen + Rijeka, Kroatien
Deltagare från Campus Västra Skaraborg: Sylvia Lindh, Björn Karlsson och Ingegerd Jarlvi

Projektet syftar till att förbättra lärares kompetens och förmåga att öka vuxenelevers motivation. Utöver Sverige deltar fyra andra EU-länder; Kroatien, Lettland, Litauen och Polen. Deltagarna fick lyssna på föreläsningar och delta i olika workshops med anknytning till projektets tema. Erfarenheter från projektet kommer att delas kollegor på hemmaplan under våren 2019. Läs reserapport

2 april – 5 april 2019, Erasmus + APSES
Sofia, Bulgarien
Deltagare från Campus Västra Skaraborg: Lennart Frändén och Ingegerd Jarlvi

Avslutande möte för projektet. Läs reserapport

6-10maj 2019, Nordplus– Peculiarities of  Teaching Woman Typical Male Professions in Latvia
Vilnius, Litauen

Deltagare från Campus Västra Skaraborg: Mariella Niemi, Lennart Frändén, Feja Filipovic, Lena Spornhauer

Avslutningsmöte för projektet. Läs slutrapport

 

Möjligheter för studenter på Campus Västra Skaraborg

För våra elever/studenter finns det möjlighet att via Erasmus + göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande)/ LIA (lärande i arbete) utomlands.