Om att studera på gymnasial nivå

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om att studera på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Campus Västra Skaraborg erbjuder ett stort utbud av kurser och anpassar studieformer och studietakt efter ditt behov. Det går bra att kombinera kurser fritt och skapa ett eget utbildningspaket från olika ämnesområden. Om du kontaktar våra studie- och yrkesvägledare får du hjälp att utforma en studieplan.

Ansök till gymnasiestudier

Ansök till gymnasiestudier

Närdistans - eget ansvar med lärarstöd

Här tar du ett stort ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här har du goda möjligheter att kombinera studier med arbete.

Du studerar självständigt enligt den planeringen som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform, Fronter samt via mail och telefon.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser.

För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt, eftersom dessa sker dagtid.

Flexibel kurs

Denna kursform passar dig som arbetar heltid på dagtid eller på oregelbundna tider. Lektionstid erbjuds förmiddag, eftermiddag och kväll varje vecka.
Utöver lektionstiden förväntas du ta eget ansvar för dina studier. Du följer kursen genom kursupplägget i lärplattformen.
Du förväntas delta i obligatoriska bedömningsmoment och kan vid dessa tillfällen behöva ta tjänstledigt från ditt arbete.

Internetbaserade studier

Internetbaserade studier innebär att all undervisning sker via mail, nätet och telefon. Du kan ansöka om internetbaserade studier via Jensen Education genom att fylla i e-tjänsten.

Tänk på att motivera varför du behöver studera på distans och du måste bifoga tjänstgöringsintyg om det beror på arbete. Enhetschefen fattar beslut om Campus kan bevilja dina studier eller inte. Kurser som vi erbjuder på distans i vårt eget utbud brukar inte beviljas. Ange även önskad studietakt.

E-tjänst ansökan internetbaserade studier

Betygsskala

Tillsammans med de nya ämnesplanerna har Vuxenutbildningen även fått ett nytt betygssystem. Betygsskalan har fem olika godkända betyg från E till A, samt det underkända betygssteget F.

www.skolverket.se finns de officiella ämnesplanerna, kursbeskrivningarna samt kunskapsmålen.

Gymnasieexamen och slutbetyg

Det finns två gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning; högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

Det finns  möjlighet att utfärda ett slutbetyg enligt de regler som gäller om du kontaktar oss senast den 1 juli 2020

För att kunna få ett slutbetyg måste man ha läst kurser med det gamla betygssystemet IG-G-VG-MVG.

Om du tror att du har rätt att få ett slutbetyg ska du alltid först gå igenom dina kurser och betyg med en studie- och yrkesvägledare

Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne eller föredrar mycket självständiga studier kan få betyg genom att göra en prövning. Prövningen kan göras även om du tidigare fått betyg i samma kurs. Däremot kan du inte söka studiemedel för en kurs som du gör prövning i.

Den som redan har betyget G-VG eller E-B är inte behörig att läsa en kurs igen för att höja sitt betyg. I så fall måste man genomföra en prövning.

Möjligheten till prövning i kurser som gällde den 30 juni 2001 upphörde vid halvårsskiftet 2006. Du kan fortfarande göra prövning i kurser som gällde till och med 30 juni 2011 (30 juni 2012 på vuxenutbildningen) förutsatt att du påbörjat någon kurs enligt dessa kursplaner. Prövningen gäller alltid hela kursen. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Anmäl dig till prövning via vår e-tjänst

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Under vissa förutsättningar är prövningen gratis.
Inbetald avgift återbetalas inte.

Våra studie- och yrkesvägledare svarar på dina frågor om prövning.

Olycksfallsförsäkring

Lidköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen inklusive samtliga gymnasieelever och barn från annan kommun studerande i Lidköpings kommun (till den del eleven inte omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).

Information om försäkringen, vad som ingår och vilka som omfattas kan du läsa om i Länsförsäkringars försäkringsbesked

Skadeanmälan
Kontakta Länsförsäkringar
Telefon: 0500-777 000

Fyll i din skadeanmälan hos Länsförsäkringar

Utskrift av betygsdokument

Betygsdokument skrivs inte ut per automatik utan du måste själv beställa betyget. Detta gör du i receptionen på Campus Lidköping. Betyget ska undertecknas av rektor och därför är det viktigt att du har framförhållning och begär ditt betygsdokument i god tid innan du behöver det.

Utdrag ur betygskatalogen

Ett Utdrag ur betygskatalogen är ett betygsdokument som visar betygsatta kurser som du har studerat vid Campus Lidköping och vilket betygssteg du fått i varje kurs.

Validering

Validering är en systematisk värdering och dokumentation av kunskaper och färdigheter som du har skaffat dig genom studier, i samhällslivet och arbetslivet. Hos oss stäms dina kunskaper av mot det som krävs för ett betyg i kursen inom kommunal vuxenutbildning. Den som söker vår omvårdnadsutbildning kan starta sina studier med en sådan kartläggning, för att se om det finns kursmål som täcks genom tidigare erfarenheter.
Validering inom andra kurser startar med ett möte med en studie- och yrkesvägledare och fortsätter senare med möten med lärare.

Campus Lidköping kan inte göra validering på högskolenivå.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du vill ha mer information.