Frågor och svar om prövning vid Campus Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Frågor och svar om prövning vid Campus Lidköping

Här hittar du svar på frågor om prövning vid Campus Lidköping.

Campus Lidköping datorer

F: Kan jag göra prövningar i vilka kurser jag vill?
S: Nej, men du kan göra en prövning i alla kurser vi anordnar

F: Kan jag göra en prövning när jag vill?
S: I princip ja, men i praktiken nej. Vi tar gärna emot prövningar, men vi gör det i mån av tid. Fungerar inte detta för din del, har du möjligheten att ansöka om prövning hos annan utbildningsanordnare i riket.

F: Jag har fått reda på vad prövningen omfattar, men får jag någon lärarhjälp efter det?
S: Nej. En prövning testar befintliga kunskaper. Eventuella förberedelser gör du alltid självständigt.

F: Var ansöker jag om prövning?
S: I receptionen finns ansökningsblankett för prövningar vid Campus Lidköping.

F: Kontaktar examinatorn/läraren mig?
S: Du kontaktar examinatorn. Under respektive ämne ser du i regel examinatorns namn. 

F: När kontaktar jag examinatorn?
S: Omgående. Ansökan är giltig i sex månader, men hör du av dig sent, kan du inte garanteras examinationstid och därmed riskerar du att ansökans giltighet förfaller.

F: Kostar det något?
S: Priset för en prövning är SEK 500. Du betalar med betalkort i receptionen på Campus Lidköping när du gör din ansökan. OBS! Erlagd betalning återfås ej .

F: När behöver jag inte betala?
S: Om du har ett F eller IG sedan tidigare behöver du inte betala.

F: Hur länge gäller min inbetalda avgift?
S: Inom sex månader ska din prövning vara avslutad. Ansökan är giltig i sex månader, men hör du av dig sent till examinatorn sedan du ansökt om prövningen, kan du inte garanteras examinationstid. Ansökan samt betalning förfaller då.

F: Om jag betalar och sedan ångrar mig, kan jag få tillbaka pengarna?
S: Nej. Samma regler som för t ex högskoleprovet gäller.

F: Hur lång tid tar en prövning?
S: Det beror på ämnet. Läs därför under respektive ämne.

F: När blir prövningen?
S: Det beror på ämnet. Läs därför under respektive ämne. Sedan du kontaktat examinatorn återkommer denne/denna med tider.

F: Hur går en prövning till?
S. Det beror på ämnet. Läs därför under respektive ämne.

F: Var gör jag prövningen?
S: På plats på Campus Lidköping.

F: Träffar jag en examinator eller flera?
S: I regel enbart en.

F: Gör jag prövningen ensam eller tillsammans med andra?
S. Båda varianterna förekommer och beror på ämnets art.

F: Innebär det mycket jobb för min del?
S: Det beror på dina förkunskaper. Tänk på att prövningen omfattar hela kursen, inte enbart delmoment.

F: Om det inte går så bra som jag tänkt mig, får jag i så fall göra om prövningen eller komplettera med något?
S. Vid en prövning ges inga omprov, vare sig på hela eller delar av kursen.

F: Om jag är sjuk på prövningsdagen/prövningsdagarna, vad gäller då?
S: Vid uppvisande av sjukintyg kommer du att kunna beredas ny prövningstid. Dock är det inte säkert att detta tillfälle ligger i snar anslutning till det du uteblev från.

F: Vad händer om jag antingen inte kommer till prövningen eller avbryter den?
S: I båda fallen makuleras din ansökningsblankett och avgiften är förverkad.

F: Om jag avbryter prövningen, kan jag senare ansöka på nytt?
S: Ja. Ny ansökan och ny betalning behövs då.

F: Om jag är missnöjd med det betyg jag får, kan jag överklaga?
S: Nej.

F: Om jag fått ett underkänt resultat, kan jag då göra om prövningen?
S: Ny ansökan och ny betalning behövs i så fall.

F: Hur får jag ut mitt betyg?
S: Kontakta receptionen på Campus Lidköping.

F: Var lämnar jag min ansökan?
S: Du betalar i receptionen och lämnar in din ansökan där. Kom ihåg att du ska få kopia på din ansökan, så du kan kontakta din examinator.

F: Var och hur betalar jag in avgiften?
S: Du betalar i receptionen och lämnar in din ansökan där. OBS! Avgiften återbetalas ej.

Vem får göra prövning?

Du är välkommen att pröva dina kunskaper inom ett visst ämne/en viss kurs under nedanstående förutsättningar. Den kursiverade texten är tagen från Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, en text som ursprungligen härrör från 20 kap. 30-31 §§ Skollagen (2010:800).
”Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det här gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på.”

Hur många ämnen får jag pröva i?

Du kan pröva många ämnen/kurser, men det finns begränsningar.
”Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.”

Vem gör prövningen?

På Campus Lidköping träffar du en eller flera examinatorer. Vi har valt termen ”examinator” eftersom eventuella förberedelser inför en prövning alltid sker självständigt och helt utan lärarstöd. Du som ansöker om prövning tar själv kontakt med din examinator.
Prövningen ska göras av en eller flera lärare.

Vad kostar det?

Avgiften för en prövning är på Campus Lidköping SEK 500. Avgiften betalar du med betalkort (inte med kontanter) i receptionen på Campus Lidköping. Vänligen observera att avgiftens giltighetstid är visstidsbegränsad till sex månader och att återbetalning av en inte utnyttjad prövning inte kommer att ske.

Grunden till avgiften finns i Svensk författningssamling, Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.
”1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom /…/
3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen”
”2 § Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).”

I vissa fall tas avgift inte ut. Du har ett F eller IG sedan tidigare behöver inte betala. Ansökan sker endast genom den blankett för prövning som tillhandahålls i receptionen på Campus Lidköping.
Läs mer under ”Frågor och svar om prövningar vid Campus Lidköping”.

Under respektive ämne och kurs finner du specifik information om prövningen du är intresserad av. Då vet du vad du ansöker till och betalar för.

Du är välkommen att pröva dina kunskaper inom ett visst ämne/en viss kurs under nedanstående förutsättningar. Den kursiverade texten är tagen från Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, en text som ursprungligen härrör från 20 kap. 30-31 §§ Skollagen (2010:800).
”Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det här gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på.”