Affärs- och organisationskunskap 15 yh-poäng, hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Affärs- och organisationskunskap 15 yh-poäng, hösten 2018

Kursen ger dig förståelse för hur man integrerar de sociala medierna i affärsverksamheten, hur de digitala insatserna leder till försäljning och affärsnytta.

Projektledning_Campus Lidköping

Kursen ger dig kunskaper om organisationsstruktur och affärskunskap, främst då inom kommunikations- och marknadsavdelning på företagen ingår i denna kurs. Du får också förståelse för vilka aktiviteter som krävs för att infria företagets/organisationens uppsatta
affärsmål och ROI – hur man räknar hem sina satsningar i digitala medier.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 33-35 2018
studietakt: 100 %
kursledare: Pia Folkesson
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 33, 2018  och omfattar 15 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

 

 

 

 

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43