Analys och rapport 20 yh-poäng, våren 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Analys och rapport 20 yh-poäng, våren 2018

Du får på ett övergripande sätt och i detalj lära dig att mäta och analysera digitala kommunikationsinsatser.

Önskar du en utbildning Campus Lidköping

Kursen är grundläggande inom digital mätning med viss fördjupning inom specifika
områden och den fokuserar på kunskapen, metoderna och verktygen den studerande behöver för att löpande utvärdera ett varumärkes digitala närvaro. Du får kunskap i rapportskrivning om vad de digitala insatserna har resulterat i för företaget, kampanjernas effekter både vad gäller kvantitet och kvalitet samt digital ROI och mätning av digitala ekosystem.
Du får färdigheter i att visualisera analyser och rapporter på ett professionellt sätt. Data ska kunna analyseras från de digitala och sociala medierna, som exempelvis Google Analytics, Twitter, Instagram, Facebook och YouTube, mäta trafik, engagemang, spridning och effekt i digitala kanaler samt förstå och optimera närvaron i trafikdrivande initiativ som sökmotorer och nyhetsbrev.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 4-7 2018
studietakt: 100 %
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 4, 2018  och omfattar 20 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43