Content marketing 20 yh-poäng, våren 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Content marketing 20 yh-poäng, våren 2018

Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper i vad content marketing är, hur det kan användas för att bygga upp varumärken och visa på praktiska verktyg som du kan använda för att arbeta med innehåll i olika digitala kanaler.

Högre studier, Campus Lidköping

Under kursen får du kännedom om den viktiga roll som content marketing kan spela i ett företags kommunikationsstrategi och på vilket sätt redaktionella metoder kan skapa känslomässiga band till varumärket hos målgruppen som gör att de återvänder till varumärkets kommunikationskanaler. Du får kunskap om hur man skapar ett relevant, trovärdigt och kunskapsbyggande innehåll för en målgrupp, som man kan behålla i en långsiktig och lojal relation.

Du får också färdigheter i att skapa strategier- att bygga en historia kring ett varumärke, taktisk innehållsplanering utifrån målgrupp och olika kanaler, samt tekniker för ett redaktionellt tankesätt.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 22-25 2018
studietakt: 100 %
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 22, 2018  och omfattar 20 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

 

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43