Juridik för kommunikatörer 20 yh-poäng, våren 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Juridik för kommunikatörer 20 yh-poäng, våren 2018

Kursen ger dig kunskap om ansvarsfrågor – ansvar för exempelvis en fysisk person, kommunikationsbyrå eller annonsör och ger praktisk vägledning i regelverket och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll.

Rapportskrivning Campus Lidköping

De teoretiska inslagen varvas genomgående med exempel från Marknadsdomstolen och allmän domstolspraxis samt praktiska erfarenheter från domstolsprocesser inom rättsområdet.
Du får genom två block, där avtalsrätt, offentlig rätt och grundläggande metodlära utgör ett block och immaterialrätt och marknadsrätt ett annat, kunskap om de juridiska krav som ställs på kommunikationen i digitala medier.
Du får också insikt i grundläggande metodlära med lagar och dess uppbyggnad, gränsdragning mellan juridik och moral/etikproblemlösningsmetod, avtalsrätt samt offentlig rätt. Kunskaper i marknadsrätt och immaterialrätt; upphovsrätt, varumärkesrätt och IT-rätt ingår också i kursen.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 18-21 2018
studietakt: 100 %
kursledare: Sofia Karlsson
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 18, 2018  och omfattar 20 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43