Projektmetodik i digitala medier 20 yh-poäng, våren 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Projektmetodik i digitala medier 20 yh-poäng, våren 2018

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper gällande projektmetodik i digitala projekt samt verktyg att strukturera ditt arbete.

Claes Hydén, Campus Lidköping

Kursen visar hur ett projekt är uppbyggt, projektets olika faser och de olika rollerna i en projektorganisation.
Du får skapa en projektplan, samt öva skriftlig och muntlig presentation under kursen. Du får en förståelse för budgetering, projektprocesser, metoder och verktyg från linjära och agila perspektiv.
Även de kreativa processerna i ett projekt berörs samt kunskap i hur man håller workshops i projekt kring digitala medier.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 8-11 2018
studietakt: 100 %
kursledare: Claes Hydén och Bo Tonnqvist
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 8, 2018  och omfattar 20 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen