Trendspaning/omvärldsbevakning 15 yh-poäng, hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Trendspaning/omvärldsbevakning 15 yh-poäng, hösten 2018

Kursen ska ge den studerande kunskap i hur man utför branschspecifik omvärldsbevakning för det företag/organisation man arbetar på samt inom ämnet digitala medier för att följa med i tendenser och trender inom den digitala världen.

Den digitala revolutionen_Campus Lidköping

Den studerande ska aktivt kunna identifiera trender och analysera dessa. Kursen ska ge förståelse för vikten av att arbeta med omvärldsbevakning samt förståelse för trendernas konsekvenser. Kursen behandlar verktyg och metoder för att löpande utföra omvärldsbevakning på ett strukturerat sätt, samt hur man avgränsar och sållar informationen.
Efter kursen ska den studerande ha god kännedom om hur man fångar upp trender, förändringar i sociala medier och nya plattformar.

Så här söker du

Ansökningshandlingar skickas till Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
kursperiod: vecka 36-38 2018
studietakt: 100 %
föreläsare: Bobo af Ekenstam
behörighet: grundläggande behörighet för YH-utbildning, för utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser: SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.
Medieproduktion 1 samt Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vecka 36, 2018  och omfattar 15 yh-poäng.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar live och lektioner sänds via videokonferens till Uddevalla och Borås. Huvudman för utbildningen är Campus Västra Skaraborg, Lidköping.

Huvudort-Lidköping_Campus Lidköping

Kontakt

Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se
Telefon: 0510 – 77 09 43

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen