Bedömning och betygssättning åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Bedömning och betygssättning åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Den webbaserade kursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare i alla skolformer och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i ditt arbete. Kursen är framtagen av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket. Kursen har varit öppen sedan 2014 och har över 24 600 registrerade deltagare

bedömning och betygssättning_Campus Lidköping

Innehåll

Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt.

Genomförande

Kursen som är framtagen tillsammans med Karlstad universitet med professor Christian Lundahl som vetenskaplig ledare, motsvarar en studietid på ca 30-40 timmar. Den innehåller teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i ditt arbete. Kursen består av 6 moduler som inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Den webbaserade kursen fungerar likväl från din dator som från din surfplatta eller smarta telefon. Efter avslutad kurs erhålls ett intyg från Karlstads universitet. Du behöver inte lämna in slutuppgiften om du inte vill ha ett intyg.Se gärna filmerna tillsammans med kollegor  och diskutera uppgifterna tillsammans på skolan. För att få ett intyg behöver du dock lämna in en individuell slutuppgift.

Du behöver ingen kurslitteratur. I kursen finns filmer, texter och allt annat material. Det enda du behöver utöver detta är dina styrdokument, några elever och gärna en eller flera kollegor!

Så här söker du

Du anmäler dig när du vill genom att skapa ett konto på www.llw.se. Det är fri start och fri fart som gäller.

Studieform: nätbaserad
Kursanordnare: Karlstad universitet på uppdrag av Skolverket.
Kursen är öppen till den 19 januari 2018.