Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp hösten 2018

Kursen inleds med en presentation av samhällets rättsli­ga reglering av det ekonomiska livet.

Juridisk översiktskurs_Campus Lidköping

Innehåll

Orientering lämnas om lagstiftningsproceduren,rättskällorna. rättssystemet och domstolsväsendet såväl i nationellt som EG-/EU-rättsligt per­ spektiv. Tonvikt läggs på ett grundläggande studium av det förmögenhetsrättsliga området inom civilrätten. Speciellt belyses:

  • personrätt
  • avtalsrätt
  • köprätt
  • fordringsrätt
  • marknadsrätt
  • associationsrätt
  • arbetsrätt

Orientering lämnas om sådana rättsregler i övrigt som har särskild betydelse för ekonomisk verksamhet, såsom fastig­hetsrätt och familjerätt. Slutligen berörs skadeståndsrätt, all­män processrätt, utsökning och konkurs samt straffrätt.

Så här söker du

Gör din ansökan på www.antagning.se.
Sista ansökningsdag: 16 april
Ansökningskod: HH-40021
Kursperiod: hösten 2018, start v 36
Studietakt: 50%
Studieform: föreläsning via telebild på Campus Lidköping
Behörighet: grundläggande
Kursanordnare: Högskolan Halmstad, läs mer om kursen och behörighet på högskolans webbplats.

Kontakt

Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se

Karta

Visa större karta