Ledarskap 7,5 hp, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ledarskap 7,5 hp, hösten 2019

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som  begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser,  teambuilding och stress­hantering.

Ledarskap_Campus Lidköping

Innehåll

Ledarskap (Leadership)
Ger en orientering i teoribildning kring ledarskap och dess användningsområden. Kursen tar upp beteenden och attityder i samband med ledarskapet, ledarstilar, ledarutveckling samt jag-utveckling.

Kommunikation, konflikthantering och stress (Communication, solving conflikts and stress)
Belyser samband mellan kommunikation och konflikthante­ring, stress och välbefinnande.

Teambuilding och grupprocesser (Teambuildning and group processes)
Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.

Tillämpning (Application)
Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser  detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion.

Så här söker du

Ansök på www.antagning.se
Sista ansökningsdag: 16 april
Ansökningskod: HH-40011
Kursperiod: hösten 2019, start v 45
Studietakt: 50%
Studieform: kvällsföreläsning via telebild varje vecka
Behörighet: grundläggande.
Kursanordnare: Högskolan Halmstad, läs mer på kursen och behörighet på högskolans webbplats.

Kontakt

Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta