Läs en universitetskurs var du vill i världen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Läs en universitetskurs var du vill i världen

MOOCs-kurser ges av universitet i hela världen. De är öppna för alla intresserade, oavsett förkunskaper. Kurserna håller hög kvalitet,  är gratis och ges på engelska.

openculture_Campus Lidköping

Kurserna består av inspelade videolektioner, interaktiva uppgifter som kursdeltagaren löser enskilt eller i grupp, och snabbt erhåller återkoppling på av varandra eller genom automaträttning.

Det finns inga behörighetskrav. Du registrerar dig på kursen och följer den i den takt som passar dig bäst. Efter avslutad kurs kan du mot kostnad få ut ett kursdiplom. Däremot kan du inte räkna in en MOOC i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

Exempelvis ger Lunds universitet från och med vårterminen 2015 tre MOOCs, nätbaserade kurser som är öppna för alla.

Kursutbud finns på www.openculture.com.

(MOOC står för Massive Open Online Course)