Affärsutvecklare besöksnäring

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Affärsutvecklare besöksnäring

Turismen är en av Sveriges snabbast växande branscher. För att kunna locka ännu fler

Affärsutvecklare turism

besökare behövs duktiga affärsutvecklare, projektledare och destinationsutvecklare.

Affärsutvecklaren ska med ett professionellt sinne för affärer, ekonomi och marknadsföring bidra till att utveckla exportmogna destinationer och medverka till att stärka utvecklingen av turismupplevelser på destinationer inom turism- och destinationsutveckling, boendeanläggningar, attraktioner och upplevelser, mötesindustri och evenemang.

Turism- och besöksnäringen är en växande framtidsbransch. Svensk Turism kallar den för en av Sveriges nya basnäringar. Turistföretag i Sverige omsätter idag omkring 160 000 årsanställda, men målet är att fördubbla den siffran till år 2020.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen startade i augusti 2018 och omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Du läser utbildningen på distans via Campus Lidköping.  Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
Studerande i Lidköping följer föreläsningar och lektioner via videokonferens, som sänds från Uddevalla. Fysiska träffar i Uddevalla kan förekomma. Huvudort för utbildningen är Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla.
Läs mer om affärsutvecklare turism.

Uddevalla_huvudort

Yrkeshögskoleutbildningen omfattar 2 år och ges i samarbete med Högskolecentrum Bohuslän.

Högskolecentrum Bohuslän

Kontakta mig om Affärsutveckling turism

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Godkänt i Svenska 1/A, Engelska 6/B, Matematik 1/A (eller motsvarande). Godkänt betyg i någon av kurserna: Marknadsföring, Företagsekonomi 1 eller Besöksnäringen, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

Utbildningsinnehåll

Kurser inom utbildningen

 • Turism & besöksnäringen, 20 p
 • Strategisk affärsutveckling och destinationsutveckling, 50 p
 • Omvärld & marknad, 35 p
 • Affärsekonomi, 30 p
 • Försäljning, bemötande och service, 20 p
 • LIA I, 35 p
 • IT & sociala medier, 30 p
 • Projektledning och projektmetodik, 25 p
 • Affärsengelska, 15 p
 • Revenue management, 15 p
 • LIA II, 35 p
 • LIA III, 70 p
 • Examensarbete, 20 pLIA-Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Anmälan

Ansök här (länk till yh-antagning)

Har du frågor kring utbildningen kontakta Jadranka Stauber Näslund jadranka.staubernaslund@lidkoping.se,  telefon 0510-77 09 35

Vad kan jag arbeta med?

Vad du kan jobba med efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens för att bygga, paketera och lansera affärsmöjligheter inom besöksnäringen, positionera turistföretag ur ett nationellt och internationellt perspektiv samt utveckla affärsmässigt konkurrenskraftiga och attraktiva destinationer, anläggningar och attraktioner.

Din framtida yrkesroll kan vara:

 • Affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner
 • Projektledare inom turism- och besöksnäring
 • Marknadsansvarig inom turism- och besöksnäring
 • Egenföretagare inom besöksnäringen
 • Affärsutvecklare för regioner, kommuner och företag
 • Event- och evenemangsansvarig

Vad är en YH-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Lär mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem integreras praktik och teori.
Du studerar i Lidköping men träffar i Uddevalla kan förekomma 2-3 gånger per termin. Studierna inleds med 1-2 dagars uppstart i Uddevalla.
Glöm inte att ange i din ansökan vilken studieort du vill tillhöra.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Godkänt i Svenska 1/A, Engelska 6/B, Matematik 1/A (eller motsvarande). Godkänt betyg i någon av kurserna: Marknadsföring, Företagsekonomi 1 eller Besöksnäringen, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta