Automationsingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Automationsingenjör

Som automationsingenjör i mekatronik arbetar du med allt från konstruktion till installation och programmering inom automation, elkraft och mekanik. Du lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, hållfasthetslära, bearbetningsteknik med fleroperationsmaskiner, installation och montage, tillämpa lagar mm.

Automation_webb.2

 

Nästa programstart är hösten 2019.

Utbildningen är framtagen och innehåll och mål har utformats tillsammans med företag och organisationer, vilket säkrar de framtida möjligheterna för att du ska få en anställning efter examen.

Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 personer med teknisk kompetens år 2030. Det handlar framförallt om ingenjörer men också nästan 50 000 personer med  yrkesutbildning.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Behörighet elingenjör och automationsingenjör

Utbildningens upplägg

Du genomför dina studier på Campus Västra Skaraborg, Lidköping och deltar i videosänd undervisning från Yrkeshögskolan i Halmstad. Du kan både se och samtala med dina lärare under föreläsningarna.

YH Halmstad

Behörighet

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Vissa kurser från elprogrammet eller teknikprogrammet, se nedan:

Kurser från el- och enerigprogrammet

 • Praktisk ellära 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Praktisk ellära 100p och Programmerbara styrsystem 100p och Datorteknik 1a 100p
  eller
 • Elektronik och mikrodatorteknik 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Ellära 1 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Styrteknik A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Digitala kretsar A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Digitalteknik A

Kurser från teknikprogrammet

 • Datorteknik 1a 100p och Digital kommunikationsteknik 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorteknik 1a 100p och Programmering 1 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorstyrd produktion 1 100p och Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p och Robotteknik
  eller
 • Mekatronik 1 100p och Mät- och styrteknik 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorkunskap och Fysik A och Programmering A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Programmering A

Saknar du särskild behörighet för Automationsingenjör

Den 3 maj finns möjlighet att skriva särskilt prov för att fastställa reella kunskaper eller för att öka dina möjligheter att bli antagen. Du kan skriva provet i Lidköping. Mer information och anmälan (obs! senast 29 april) hittar du på

Yrkeshögskolan i Halmstads

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Utbildningsinnehåll

 • Automationssystem och PLC-teknik, 50 yh-poäng
 • Elteknik för automationsingenjörer, 40 yh-poäng
 • Examensarbete, 30 yh-poäng
 • Teknisk engelska mekatronik, 5 yh-poäng
 • Ekonomi och juridik för automationsingenjörer, 15 yh-poäng
 • LIA 1, 40 yh-poäng
 • LIA 2, 40 yh-poäng
 • LIA 3, 40 yh-poäng
 • Mekanik för automationsingenjörer, 50 yh-poäng
 • Projektmetodik mekatronik, 15 yh-poäng
 • Säkerhets- och miljöledningsteknik mekatronik, 20 yh-poäng
 • Mekatroniksystem, 55 yh-poäng

Mer information om kursinnehåll (länk till Yrkeshögskolan Halmstad)

LIA-lärande i arbete

Under utbildningen genomför man en stor del praktik så kallad LIA (lärande i arbetslivet) vid något eller några företag. Här lär man sig omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar man kontakter och referenser.

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2018.

Ansökan görs via Yrkeshögskolan Halmstads
Sista ansökningsdag: 15 maj

Vad är en Yrkeshögskoleutbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Vissa kurser från elprogrammet eller teknikprogrammet, se nedan:

Kurser från el- och enerigprogrammet

 • Praktisk ellära 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Praktisk ellära 100p och Programmerbara styrsystem 100p och Datorteknik 1a 100p
  eller
 • Elektronik och mikrodatorteknik 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Ellära 1 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Styrteknik A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Digitala kretsar A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Digitalteknik A

Kurser från teknikprogrammet

 • Datorteknik 1a 100p och Digital kommunikationsteknik 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorteknik 1a 100p och Programmering 1 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorstyrd produktion 1 100p och Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p och Robotteknik
  eller
 • Mekatronik 1 100p och Mät- och styrteknik 100p och Fysik 1a 150p
  eller
 • Datorkunskap och Fysik A och Programmering A
  eller
 • Datorkunskap och Ellära A och Programmering A

Saknar du särskild behörighet för Automationsingenjör

Den 3 maj finns möjlighet att skriva särskilt prov för att fastställa reella kunskaper eller för att öka dina möjligheter att bli antagen. Du kan skriva provet i Lidköping. Mer information och anmälan (obs! senast 29 april) hittar du på

Yrkeshögskolan i Halmstads

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen