Barnskötare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Programmet startar nästa gång 2019. 

Barnskötare _Campus Lidköping

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter.

Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek och sagostunder.

I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna, där kommunikation och dokumentation är en stor del av arbetsuppgifterna.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Utbildningen ges i Lidköping

Kontakta mig om Barnskötare

* Fältet krävs

Ansökan

Information om ansökan kommer.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Du ska ha den blankett som gäller för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (länk till blankettsida).

 

Behörighet

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är att man har kunskaper (godkänt betyg) motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Kursplan, 800p:

  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Specialpedagogik, 100p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p

Praktik

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande (APL), på förskola sker efter samråd med läraren. APL är en obligatorisk del i utbildningen.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Information om ansökan kommer.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Du ska ha den blankett som gäller för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (länk till blankettsida).