CNC-skärande bearbetning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen till CNC-skärande bearbetning på gymnasienivå gör att du kan utveckla kunskaper inom maskinell materialbearbetning och produktion, tolka ritningar och beskrivningar, kunna bedöma kvalitet i produktionen och kunna kommunicera med facktermer.

cnc-operatör_campus lidköping

Du som studerande kommer i utbildningen att få lära dig om hur en produkt blir till i en produktion, från ritning, beräkningar,verktygsval, programmering och iordningställande av maskin och utrustning samt bedömning av kvalitet och resultat

Du får även kunskap om organisation, planering och ledning vilket ger möjlighet att förstå den enskilda individens roll i helheten.

Teknikutvecklingen gör att datorer och olika programvaror används i allt större utsträckning för till exempel planering programmering och simulering av produktion och bearbetning.

Yrket kräver förmåga att ta initiativ enskilt och i grupp. Det industritekniska området förändras snabbt och utbildningen syftar också till fortsatt lärande i yrkeslivet. Arbetsmiljö och säkerhet är centrala begrepp inom industrin.

Ofta används engelska facktermer och manualer inom den globaliserade produktionen och tillverkningen, därför är goda kunskaper i språk, t.ex. engelska viktig.

Du som studerande kommer i utbildningen att få lära dig om hur en produkt blir till i en produktion, från ritning, beräkningar, verktygsval, programmering och iordningställande av maskin och utrustning samt bedömning av kvalitet och resultat.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Lidköping och Lagmansgymnasiet.

Kontakta mig om CNC-skärande bearbetning

* Fältet krävs

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Du behöver ha ett fullständigt betyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsinnehåll

Kursplan, 800p

  • Cad/cam 100P
  • Datorstyrdproduktion 1 (SVARV ) 100P
  • Datorstyrdproduktion 1 (FRÄS) 100P
  • Datorstyrdproduktion 2 100P
  • Människan i industrin 1 100P
  • Produktionskunskap 1 100P
  • Produktionsutrustning 1 100P
  • CAD 1 50P
  • Interna transporter (truck utbildning) 50P

Ansökan

Gå till ansökningssidan och välj fliken CNC skärande bearbetning.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL) på företag sker efter samråd med läraren. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag. Vi samarbetar bland annat med Componenta i Främmestad när det gäller praktikplatser.

Rekommenderade förkunskaper

Du behöver ha ett fullständigt betyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper.