CNC-operatör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen pågår september 2017 –  maj 2018.

cnc-operatör_campus lidköping

Utbildningen till CNC-operatör på gymnasienivå gör att du kan utveckla kunskaper inom maskinell materialbearbetning och produktion, tolka ritningar och beskrivningar, kunna bedöma kvalitet i produktionen och kunna kommunicera med facktermer.

Du får även kunskap om organisation, planering och ledning vilket ger möjlighet att förstå den enskilda individens roll i helheten.

Teknikutvecklingen gör att datorer och olika programvaror används i allt större utsträckning för t.ex. planering programmering och simulering av produktion och bearbetning.

Yrket kräver förmåga att ta initiativ enskilt och i grupp. Det industritekniska området förändras snabbt och utbildningen syftar också till fortsatt lärande i yrkeslivet. Arbetsmiljö och säkerhet är centrala begrepp inom industrin.

Ofta används engelska facktermer och manualer inom den globaliserade produktionen och tillverkningen, därför är goda kunskaper i språk, t.ex. engelska viktig.

Du som studerande kommer i utbildningen att få lära dig om hur en produkt blir till i en produktion, från ritning, beräkningar, verktygsval, programmering och iordningställande av maskin och utrustning samt bedömning av kvalitet och resultat.

Praktik/APL

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på företag sker efter samråd med läraren. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag.

Utbildningsort

Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Lidköping och Lagmansgymnasiet.