Elingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Elingenjör_webb

Som elingenjör med allmän behörighet arbetar man med allt från konstruktion till installation och slutkontroll på både låg- och högspänningsanläggningar.

Du lär dig konstruktionsarbete, projektering och beredning av eltekniska projekt, utföra installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete, att utföra förebyggande åtgärder,
modernisering, felsökning och reparation, tillämpa lagar, föreskrifter och standarder.

Utbildningen är framtagen och innehåll och mål har utformats tillsammans med företag och organisationer, vilket säkrar de framtida möjligheterna för att du ska få en anställning efter examen. Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 personer med teknisk kompetens år 2030. Det handlar framförallt om ingenjörer men också nästan 50 000 personer med yrkesutbildning.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Du genomför dina studier på Campus Västra Skaraborg, Lidköping och deltar i videosänd undervisning från Yrkeshögskolan i Halmstad. Du kan både se och samtala med dina föreläsare under föreläsningarna.

YH Halmstad

Behörighet

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Kurser från El- och enerigprogrammet, Elinstallation grundkurs och Elkunskap och Ellära A och Elkompetens A och

Matematik B

eller

Elinstallationer och Elektromekanik och Praktisk ellära och

Elkraftteknik och Matematik 2a

 eller 

Elinstallationer och Elektromekanik och Ellära 1 och

Elkraftteknik och Matematik 2a

Eller motsvarande kunskaper som beskrivits ovan.

Saknar du särskild behörighet för Elingenjör

Den 3 maj finns möjlighet att skriva särskilt prov för att fastställa reella kunskaper eller för att öka dina möjligheter att bli antagen. Du kan skriva provet i Lidköping. Mer infomation och anmälan (obs! senast 29 april) hittar du på

Yrkeshögskolan i Halmstads

Om du saknar Ma B eller Ma 2a för att bli behörig kan du kostnadsfritt läsa in detta under 2 veckor före utbildningsstart. Du blir då också garanterad en plats på utbildningen. Besked om du beviljas plats till matematikkursen meddelas senast i samband med antagninsbeskedet 22 juni.

Vid frågor kontakta utbildningsledare Anders Lövdahl

 

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs

Utbildningsinnehåll

 • Automation fastighet för elingenjörer, 25 p
 • Automation industri för elingenjörer, 25 p
 • Eldistribution och industrianläggningar,
  auktorisation, 30 p
 • Elinstallationer i byggnader, auktorisation, 30 p
 • Elmaskiner, auktorisation, 35 p
 • Elregler och standarder, auktorisation, 25 p
 • Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för
  elingenjörer, 25 p
 • Elteknik och elkraft för elingenjörer, 35 p
 • Entreprenörskap för elingenjörer, 20 p
 • Examensarbete, 30 p
 • LIA 1, 40 p
 • LIA 2, 40 p
 • LIA 3, 40 p

Mer information om kursinnehåll (länk till Yrkeshögskolan Halmstad)

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2018.
Ansökan görs via Yrkeshögskolan Halmstads
Sista ansökningsdag: 15 maj

LIA - lärande i arbete

Praktiken (LIA) under utbildningen är på 24 veckor vid något eller några företag. Här lär du dig att omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar du dig kontakter och referenser.

Vad är en yrkeshögskoleutbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Kurser från El- och enerigprogrammet, Elinstallation grundkurs och Elkunskap och Ellära A och Elkompetens A och

Matematik B

eller

Elinstallationer och Elektromekanik och Praktisk ellära och

Elkraftteknik och Matematik 2a

 eller 

Elinstallationer och Elektromekanik och Ellära 1 och

Elkraftteknik och Matematik 2a

Eller motsvarande kunskaper som beskrivits ovan.

Saknar du särskild behörighet för Elingenjör

Den 3 maj finns möjlighet att skriva särskilt prov för att fastställa reella kunskaper eller för att öka dina möjligheter att bli antagen. Du kan skriva provet i Lidköping. Mer infomation och anmälan (obs! senast 29 april) hittar du på

Yrkeshögskolan i Halmstads

Om du saknar Ma B eller Ma 2a för att bli behörig kan du kostnadsfritt läsa in detta under 2 veckor före utbildningsstart. Du blir då också garanterad en plats på utbildningen. Besked om du beviljas plats till matematikkursen meddelas senast i samband med antagninsbeskedet 22 juni.

Vid frågor kontakta utbildningsledare Anders Lövdahl

 

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen