Energitekniker

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Energitekniker

Är du intresserad av förnybara energikällor och vill jobba med den nya energiteknik som kommer att bli allt viktigare i framtiden?

Energitekniker Campus Lidköping

Energiteknikerbildningen är framtagen i samarbete med representanter för näringslivet och vänder sig både till dig som redan är yrkesverksam och vill höja din kompetens och till dig som kommer direkt från gymnasiet.
Utbildningen är i huvudsak inriktad mot förnybar värmeproduktion som är resurseffektiv och miljömässigt uthållig. I programmets kurser behandlas framtidens energisystem för uppvärmning samt energieffektivisering vad gäller el- och värmeanvändning i byggnader och industriella verksamheter.

Examen

Högskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2018 ges på distans och från högskolan Dalarna och omfattar 120 hp vilket motsvarar två års heltidsstudier.  Undervisningen är webbaserad. Du är välkommen att träffa studiekamrater, använda datorer och annan utrustning som finns på Campus Lidköping. Du kan även skriva dina tentor här.

Läs mer om Energiteknikerutbildningen

Högskolan Dalarna_Campus Lidköping

Kontakta mig om Energitekniker

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet, läs mer om grundläggande behörighet.

Om du har betyg från 2009 eller tidigare ingår inte Matematik A i kraven för grundläggande behörighet. Det är dock bra om du har läst Matematik A. Behörighetskraven kan uppfyllas på annat sätt än genom gymnasiekurser, komvux kurser eller intyg om särskild behörighet från folkhögskola. Uppgifter om motsvarande kunskaper måste dokumenteras. Du kan ansöka om reell kompetens.

Utbildningsinnehåll

 • Energi och miljö – en introduktion
 • Praktisk problemlösning
 • Installationsteknik för energitekniker
 • Mätteknik, styr- och reglerteknik
 • Kommunikation och ledarskap
 • Matematik för tekniker
 • Värmesystem för byggnader
 • Effektiv energianvändning
 • Elinstallation begränsad behörighet
 • Grundläggande energilära
 • Bioenergi och fastbränslepannor
 • Solenergisystem
 • Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning
 • Industriell ekonomi med kalkylering
 • Examensarbete

Ansökan

Gör din ansökan på www.antagning.se, mellan den 15 mars och 15 april 2018. Ansökningskod kommer

Har du frågor, kontakta Veronika Palmborg, veronika.palmborg@lidkoping.se, telefon 0510-77 01 04

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Anmälan till högskoleprovet.

Vad kan jag arbeta med?

Utbildningen ger dig inte installatörsbehörighet (för det behövs längre praktisk utbildning och arbete som lärling inom installatörsföretag), men du är väl skickad att arbeta i installatörsföretag med projektering, dimensionering och byggande av nya energianläggningar. Inom fastighetssektorn kommer du att kunna arbeta med underhåll och intrimning av energianläggningar och du kommer även att vara väl förberedd för att arbeta med energibesiktningar. Inom de kommunala energibolagen är du bland annat lämplig att arbeta med drift och underhåll av fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar.
Ett annat tänkbart område är att arbeta med information, t. ex. som energirådgivare, och försäljning av ny energiteknik. Är du driftig och entreprenörsinriktad finns stora möjligheter att utveckla dina egna affärsidéer!

Grundläggande behörighet, läs mer om grundläggande behörighet.

Om du har betyg från 2009 eller tidigare ingår inte Matematik A i kraven för grundläggande behörighet. Det är dock bra om du har läst Matematik A. Behörighetskraven kan uppfyllas på annat sätt än genom gymnasiekurser, komvux kurser eller intyg om särskild behörighet från folkhögskola. Uppgifter om motsvarande kunskaper måste dokumenteras. Du kan ansöka om reell kompetens.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen