Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

Programmet pågår hösten 2016 – våren 2020.

Grundlärare förskoleklass - åk3_Campus Lidköping

Examen

Utbildningen leder till grundlärarexamen på avancerad nivå.

Praktik

Under VFU:n (den verksamhetsförlagda utbildningen),  får den studerande praktisera i skolverksamheter. Kontakta Veronika Palmborg, telefon 0510-77 01 04 om du vill ta emot en student i din verksamhet.

kau_Campus Lidköping

Kontakta mig om Grundlärarprogrammet förskoleklass - åk 3

* Fältet krävs

Karta

Visa större karta