Industri – plåt och svets

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Som svetsare arbetar du med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder.

Industri_Campus Lidköping

Efter utbildningen kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.

En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. När ett svetsjobb ska påbörjas utgår arbetet ofta från en ritning. De detaljer som ska svetsas är antingen färdiga eller så måste svetsaren skära ut dem från plåt. Borrning tillkommer ibland och montering av detaljerna kan även ingå i arbetet.

Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Skyddsutrustning används för arbetet.

Förmågor som en svetsare behöver ha eller utveckla:
Kvalitetsfokus: Det är viktigt att producera produkter som håller god kvalitet.
Noggrannhet: Det är viktigt att svetsfogar och mått är exakt enligt ritning.
Produktivitetsfokus: Svetsare behöver kunna producera med tillräcklig kvalitet på kort tid.
Regel och instruktionsfokus: Det är viktigt att kunna följa instruktioner och att kunna läsa och förstå ritningar.
Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Lidköping och Lagmansgymnasiet.

Kontakta mig om Industri plåt och svets

* Fältet krävs

Ansökan

Gå till ansökningssidan och välj fliken Industri plåt och svets.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och svenska/svenska som andraspråk motsvarande svensk grundskola åk. 9.

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på företag sker efter samråd med läraren. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Gå till ansökningssidan och välj fliken Industri plåt och svets.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen