Lärarassistent, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vill du arbeta i ett team med pedagoger och stötta lärarna i deras dagliga arbete är det här utbildningen för dig. Lärarassistent är en ny profession som håller på att växa fram inom skolan.

Utbildningen ger därför en stor bredd i att kunna avlasta lärarna där det gör störst nytta på den enskilda skolan. Under utbildningen lär du dig om skolans IT och IKT system likväl som du lär dig konkreta verktyg och me-toder för att möta barn och ungdomar i deras skolvardag.

Utbildningen som är betydligt kortare än en lärarutbildning vänder sig till dig som vill göra skillnad för våra barn och ungdomar i skolan, men som av olika anledningar inte vill satsa på en karriär som lärare.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yh-poäng, vilket motsvarar ett års studier på heltid.
Föreläsningar ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping två till tre dagar per vecka via Telebild från Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg.

Utbildningen startar hösten 2019

Läs mer hos Kunskapsförbundet Väst

Vux - Logga jpeg

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningsinnehåll

  • Skolans styrdokument och organisation, 20 p
  • Kommunikation & digitala verktyg och system, 40 p
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 30 p
  • Integration i skolan, 20 p
  • Barn och ungdomars lärande, 20 p
  • Hälsopedagogiska verktyg, 10 p
  • LIA, 50 p
  • Examensarbete, 10 p

LIA - lärande i arbete

Viss del av dina studier att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Anmälan

Ansökningsperioden öppnar våren 2019 för utbildningsstart hösten 2019

 

Vad är en yh-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen