Lärlingsutbildning – kock restaurang/storkök

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen är för dig som vill jobba med matlagning i många olika typer av kök.

kock_campus lidköping

Du är på en arbetsplats 4 dagar per vecka där du lär dig av en yrkeskunnig handledare. En dag per vecka är du på skolan och lär dig yrkesteorin. Utbildningen passar dig som tar stort eget ansvar för dina studier.

Utbildningens omfattning: 40 veckor
Studieort: Lidköping
Förkunskapskrav: Grundskolekompetens i svenska
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 0391, fedja.filipovic@lidkoping.se

Kursinnehåll

Matlagning 1, 100 p
Matlagning 2, 200 p
Matlagning 3, 200 p
Matlagning 4, 200 p
Hygien, 100 p
Livsmedels och näringskunskap, 100 p
Specialkoster, 100 p