Mönsterdesign

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen är en fördjupning inom dekor och mönsterdesign och är till för dig som har intresse för mönsterdesign, dekor och trycktekniker, framförallt plantryck och vill fördjupa dig.

Mönsterdesign_Formakademin

Du får arbeta med förutsättningarna för mönsterdesign i två- och tredimensionella objekt, utveckla kollektioner och koncept samt arbeta med dekor i rumslighet. Du får även kurser i färglära och teckning, både med penna på papper och med digitala verktyg.

Det ingår en kurs i digitala utskriftstekniker, s k ”Print on demand”, det vill säga behovsanpassad produktion i både uttryck, storlek och antal. Under utbildningen läser du en orienteringskurs i entreprenörskap och företagande samt kan sammanställa en digital meritportfolio och annat presentationsmaterial. Under året gör vi även en del studieresor.

Utbildningen vänder sig till dig som har en estetisk grundutbildning och vill fördjupa dig i dekor och mönsterformgivning i vid bemärkelse. Du bör kunna röra obehindrat i en grundläggande digital miljö och det är en fördel om du även på förhand orienterat dig i Adobes bildbehandlingsprogram

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar 2018 och omfattar ett års heltidsstudier på Formakademin i Lidköping. Mönsterdesign är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerat yrkeskunnande med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Du har rätt till studiemedel via CSN. Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad.
Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping.

Läs mer om Mönsterdesign och Formakademin

Kontakta mig om mönsterdesign

* Fältet krävs