Produktionstekniker

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Produktionstekniker

Utbildningen pågår hösten 2016 – hösten 2017 (1,5 år)

Produktionstekniker_Campus Lidköping

Den studerande ska kunna förstå, analysera och lösa problem som dyker upp i den dagliga verksamheten, välja och tillämpa rätt lösningar för olika produktionsaktiviteter, läsa och tolka ritningar och dess angivelser, utföra produkt- och investeringskalkyler och utveckla och leda processer i syfte att förbättra och effektivisera produktionen.

Utbildningen ska också ge förståelse för vikten av kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring för både produkter och företag samt ge kompetens för vidareutveckling av yrkesmässiga kunskaper inom det produktionstekniska området.

Examen

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen

Lärande i arbete – praktik

I utbildningen ingår praktik, så kallat Lärande i arbete – LIA;
Åk 1: v 6 – 11 2017
Åk 2: v 39 – 50 2017
Kontakta Anna Döse, telefon 0510-77 66 01 om du är intresserad av att ta emot en studerande.

Utbildningen ges i samarbete med Borås Yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan Borås_Campus Lidköping

Kontakta mig om Produktionstekniker

* Fältet krävs