Redovisningsekonom

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen är en tvåårig Yrkeshögskoleutbildning som är framtagen i nära samarbete med näringslivet i och runt Lidköping.

Redovisningsekonom_webb

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig då till Redovisningsekonom och du får ett yrke som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden.Ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering.

Ekonomi är en central del i varje företag och organisation och som redovisningsekonom har du en viktig roll. Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får du även praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 425 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Föreläsningar ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping två – tre dagar/vecka.
Utbildningen startar hösten 2018 och ges i samarbete med TUC som är en yrkeshögskola med utbildningar i bland annat Lidköping, Tranås och Jönköping.
Läs mer om Redovisningsekonom

TUC-logotyp-RGB_Campus Lidköping

Kontakta mig om Redovisningsekonom

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet: Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 5 eller motsvarande

Utbildningsinnehåll

Utbildningen ger dig 425 yh poäng under cirka 2 år. En vecka motsvarar 5 yh poäng. Nedanstående kurser ingår i utbildningen:

• Affärssystem och redovisning, 40 p
• Beskattningsrätt, 50 p
• Engelska för ekonomer, 10 p
• Examensarbete, 10 p
• Finansiering och kalkylering, 20 p
• Företagsekonomi, 20 p
• Handelsrätt, 50 p
• Internredovisning, 20 p
• Kommunikation, 10 p
• Koncernredovisning, 10 p
• Lärande I Arbete I, 25 p
• Lärande I Arbete II, 40 p
• Lärande I Arbete III, 45 p
• Löneadministration, 20 p
• Praktisk Ekonomistyrning, 20 p
• Redovisning, 35 p

LIA-lärande i arbete

Under sammanlagt 20 veckor, ca en fjärdedel av utbildningen, kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika typer av ekonomiska arbetsuppgifter och deras utförande. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Anmälan

Utbildningen startar hösten 2018.

Ansökan till Redovisningsekonom är stängd. Sista ansökningsdag var den 6 maj.

Har du frågor kring utbildningen kontakta Elin Axelsson elin.axelsson@lidkoping.se, telefon 0510-77 09 26

Att plugga till redovisningsekonom

Redovisnigsekonom CampusLidköping Möjligheten finns i Lidköping

Vad kan jag arbeta med som redovisningsekonom

Utbildningen möjliggör anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns idag en tydlig brist på personer med rätt kompetens, både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även fem års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper.

Vad är en YH-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. 

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet: Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 5 eller motsvarande