Redovisningsekonom

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbildningen pågår hösten 2016-våren 2018 samt hösten 2017 – våren 2019. Start hösten 2018, se kommande program.

Redovisningsekonom Campus Lidköping

Redovisningsekonomen får under sin studietid fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Den studerande får också lära sig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Lärande i arbete – praktik

I utbildningen ingår praktik, så kallat Lärande i arbete – LIA.
Kontakta Elin Axelsson, telefon: 0510-77 09 26 om du är intresserad av att ta emot en studerande.

Utbildningen ges i samarbete med TUC som är en yrkeshögskola med utbildningar i bland annat Lidköping, Tranås och Jönköping.

TUC-logotyp-RGB_Campus Lidköping

Kontakta mig om Redovisningsekonom

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet: Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 5 eller motsvarande

Utbildningsinnehåll

Utbildningen ger dig 400 yh poäng under 2 år och en vecka motsvarar 5 yh poäng. Nedanstående kursen ingår i utbildningen.

Affärssystem och redovisning, 40 p

Kursen ger praktiska kunskaper i att använda affärssystem, ökad förståelse för affärssystems uppbyggnad och roll i organisationsutveckling samt grundläggande kunskaper i redovisning med inriktning mot extern redovisning.

Beskattningsrätt, 50 p

Kursen ger dig översiktlig kunskap inom ämnet beskattning. Vidare ska du kunna föreslå potentiella skattedispositioner i bokslutet.

Examensarbete, 10 p

Du ska genomföra ett examensarbete med teoretisk och praktisk förankring samt med analyserande och ifrågasättande approach.

Finansiering och kalkylering, 20 p

Kursen ger dig en förståelse för ekonomiska styrinstrument, samt vilka metoder och verktyg som används för att styra företag och planera verksamheter.

Företagsekonomi, 20 p

Kursen ger dig baskunskaper inom ämnesområdet företagsekonomi. Efter avslutad kurs förstår du företagsekonomiska begrepp och samarbetet mellan dess olika delar.

Handelsrättslig översiktskurs, 25 p

Kursen ger dig grundläggande kunskap om, samt viss förståelse för olika rättskällor och deras tillämpning inom ramen för rättsområden som kursen innefattar. Du lär dig identifiera och lösa mindre komplicerade konkreta juridiska frågeställningar inom bland annat förmögenhetsrätt, olika avtal, köprätt och allmän fastighetsrätt. Du lär dig även att reflektera över valda lösningars rimlighet och konsekvens.

Handelsrättslig fördjupning, 25 p

Kursen ger dig kunskap om de regler och lagar som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av dessa. Du ska kunna tolka och upprätta avtal och föreslå lösningar på juridiska problem, samt tillämpa centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten. Du lär dig upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom näringslivet och kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden.

Kommunikation, 10 p

Kursen utvecklar och stärker din sociala kompetens och ger förståelse och insikt i kommunikationens betydelse, med fokus på den kommande yrkesrollen. Du får träna och utveckla din förmåga att beskriva, analysera och reflektera i både tal och skrift.

Koncernredovisning, 10 p

Kursen ger dig översiktlig kunskap om innebörden av koncern- och koncernredovisning.

Lärande I Arbete I, 20 p

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om branschen, samt kunskap om de yrkesroller som finns på LIA-företaget. Du ska också kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra förekommande lättare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Lärande I Arbete II, 40 p

Kursen ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Du ska självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter förknippade till de kurser du hittills genomfört.

Lärande I Arbete III, 40 p

Kursen ger dig utökade praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Du ska självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter inom redovisningsområdet.

Löneadministration, 10 p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas, samt hur man praktiskt utför löneberäkningar.

Praktisk Ekonomistyrning, 25 p

Kursen ger dig förmågan att analysera och sammanställa beslutsunderlag och bedöma vilka ekonomiska effekter olika beslut kan ha.

Redovisning I, 35 p

Kursen ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet redovisning.

LIA-Lärande i arbete

Under sammanlagt 20 veckor, ca en fjärdedel av utbildningen, kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika typer av ekonomiska arbetsuppgifter och deras utförande. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Anmälan

Gå till anmälan och välj fliken Redovisningsekonom.

Att plugga till redovisningsekonom

Redovisnigsekonom CampusLidköping Möjligheten finns i Lidköping

Vad kan jag arbeta med som redovisningsekonom?

Utbildningen möjliggör anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns idag en tydlig brist på personer med rätt kompetens, både inom privat och offentlig sektor.

Vad är en Yh utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år. Lär mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet: Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 5 eller motsvarande

Karta

Visa större karta