Vård- och omsorgsutbildning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som kombinerar kunskaper från olika ämnen som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Vård- omsorgsprogram på Campus Lidköping_anpassad

Efter avslutad utbildning ska du ha grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med individer med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar 1 550 gymnasiepoäng. Nästa ansökningsperiod är den 15 april – 15 maj 2018.

Tre olika starter i augusti 2018

Det finns två alternativ att välja på när det gäller vård- och omsorgsutbildning med start i januari 2018:

-Vård- och omsorgsutbildning (grundutbildning) i Lidköping
-Vård- och omsorgsutbildning för dig med tidsbegränsad anställning inom vård- och omsorg och som är folkbokförd i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara. Du studerar i Lidköping.

Du antas till block 1 och block 2, se innehåll i fliken nedan. Du måste sedan söka till  block 3, fördjupningsblocket, som endast går i Lidköping. För att antas till fördjupningsblocket måste du vara klar med block 1 och block 2.
Vård- och omsorgsutbildningen för personer med tidsbegränsad anställning är endast för personal inom vård- och omsorg. I samband med ansökan ska din arbetsgivare skriva ett arbetsintyg för validering.

 

Vård- och omsorgscollege

Den 31 januari 2012 blev Västra Skaraborg godkänt som certifierat lokalt Vård- och omsorgscollege, vilket innebär ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. I västra Skaraborg ingår Campus Lidköping, De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan och Vuxenutbildningen i Skara och Lidköpings kommun, Grästorps kommun, Vara kommun, Götene kommun, Skara kommun samt sjukhuset i Lidköping och primärvård. Diplom utfärdas till vuxenstuderande som fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och som har betyg på minst 1500 poäng från gymnasieskolans karaktärsämneskurser från Omvårdnadsprogrammet. Studerande som har validerade eller överförda betyg kan även få diplom, om utbildningen slutförs med studier inom ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

För att bli anställningsbar i Skaraborg krävs att du har godkända betyg i kursen Svenska 1 / Svenska som andra språk 1. Kursen ges inte inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen utan måste läsas före eller efter karaktärsämnena.

Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping

Behörighet

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är att man har kunskaper (godkänt betyg) motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Etiska frågor, bemötande och kommunikation står i fokus

Utbildningen betonar etiska frågor, bemötande och din förmåga att kommunicera med de människor du möter i ditt framtida yrkesliv. Vidare utvecklas din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och därmed förmåga att bemöta vård- och omsorgstagare på ett yrkesmässigt sätt.

Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt

Utbildningen utgår från ett salutogent förhållningssätt. Det handlar om hur du som personal kan bevara och återställa individens hälsa, stärka känsla av självständighet, sammanhang och mening i det dagliga livet.

 

Block 1

Hälsopedagogik 100
Etik och människans livsvillkor 100
Vård och omsorgsarbete 1 200
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100

 

Block 2

Medicin 1 150
Vård och omsorgsarbete 2 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50

 

Block 3

Gymnasiearbete 100
Fördjupning* 300
Samhällskunskap 1a1 50

Arbetsplatsförlagd praktik (APL) - Praktik

I samråd med APL-samordnare väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. Utbildningen omfattar 1550 p. Beroende på tidigare studier och yrkeserfarenhet inom området kan din studietid komma att variera.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 oktober – 15 november 2017

Gå till anmälan och välj fliken Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Att studera på Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsprogram Campus Lidköping

Lärarna såg till varje individs behov

Litteraturlista

LIITERATURLISTA Vård- och omsorgsprogrammet

Den 31 januari 2012 blev Västra Skaraborg godkänt som certifierat lokalt Vård- och omsorgscollege, vilket innebär ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. I västra Skaraborg ingår Campus Lidköping, De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan och Vuxenutbildningen i Skara och Lidköpings kommun, Grästorps kommun, Vara kommun, Götene kommun, Skara kommun samt sjukhuset i Lidköping och primärvård. Diplom utfärdas till vuxenstuderande som fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och som har betyg på minst 1500 poäng från gymnasieskolans karaktärsämneskurser från Omvårdnadsprogrammet. Studerande som har validerade eller överförda betyg kan även få diplom, om utbildningen slutförs med studier inom ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

För att bli anställningsbar i Skaraborg krävs att du har godkända betyg i kursen Svenska 1 / Svenska som andra språk 1. Kursen ges inte inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen utan måste läsas före eller efter karaktärsämnena.

Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping