Vård- och omsorgsutbildning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vård- och omsorgsutbildningen har två ansökningsperioder per år: 15 april – 15 maj, kursstart i augusti samt 15 oktober – 15 november med kursstart i januari. Läs mer under kommande program.

Vård- omsorgsprogram på Campus Lidköping_anpassad

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som kombinerar kunskaper från olika ämnen som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Efter avslutad utbildning ska du ha grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med individer med funktionsnedsättning.

Praktik

I samråd med APL-samordnare (Arbetsplatsförlagt lärande) väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Lidköping är Eva Fallkvist-Norén, telefon 0510-77 13 06