VVS-ingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

VVS-ingenjör

Utbildningen pågår hösten 2016 – våren 2018 samt hösten 2017 – våren 2019.

VVS_Campus Lidköping

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade ingenjörer som kan utforma VVS-, kyl- och luftsystem.

Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Du kan arbeta både inom bygg– och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS- ingenjörsutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Lärande i arbete – praktik

I utbildningen ingår praktik, så kallat Lärande i arbete – LIA;
Kontakta Janka Stauber Näslund om du är intresserad av att ta emot en studerande. telefon: 0510-77 09 35

Utbildningens upplägg

Utbildningen är lärcentrumbaserad vilket innebär att du genomför dina studier på Campus Lidköping som är uppkopplat mot Campus Nyköping. Här träffar du din klass och har tillgång till datorer och administrativt stöd. Undervisningen sker bland annat via telebildsändning, där du både kan se och samtala med dina lärare. Utbildningen ges i samarbete med Campus Nyköping. Läs mer om VVS-ingenjör.

Logga Campus Nyköping_Campus Lidköping

 

Kontakta mig om VVS-ingenjör

* Fältet krävs

Behörighet

Det krävs att du har:
-slutbetyg från något av gymnasieprogrammen Teknik/Natur/VVS och fastighet/El och energi eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
-Svenska B/Svenska 3 eller SVA 3 med betyget lägst G
-Matematik B/Matematik 2 a, b eller c med betyget lägst G

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Särskilt prov
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Särskilt prov består av ett test i matematik som görs på webben.

Utbildningsinnehåll

 • Brandskydd
 • Byggkonstruktion
 • Energieffektivisering
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Inneklimat för komfort och hälsa
 • Kommunikation
 • Kylteknik/klimatsystem
 • Lärande i arbete
 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Miljöcertifiering
 • Projektprocessen
 • Sanitets- dagvatten- och tappvatteninstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Tillämpad CAD-konstruktion
 • Värmeinstallationer

Lärande i arbete - LIA

LIA – lärande i arbete LIA eller praktik utgör ca 25 % av utbildningen. Du gör din LIA inom branschen på företag som ingår i utbildningens nätverk. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete

Vad kan jag arbeta med?

Du kan arbeta som VVS-ingenjör eller VVS-konstruktör
Du kan arbeta med att till exempel:

 • dimensionera energieffektiva och miljöriktiga anläggningar
 • dimensionera kompletta vvs-, kyl- och luftsystem inklusive val av material och alla ingående komponenter
 • definiera och analysera olika systemlösningar för t ex nybygg- nation av kontor eller bostäder
 • projektera vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen
 • föreslå och projektera system som möjliggör en god inomhus miljö. med hänsyn till sambanden mellan VVS-tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter
 • leda och utföra ett installationsprojekt
 • projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer varför möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är mycket goda.

Vad är en Yh utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan

yh logga campus lidköping

Att plugga till VVS-ingenjör

Att plugga till VVS-konstruktör Campus Lidköping

 

Det krävs att du har:
-slutbetyg från något av gymnasieprogrammen Teknik/Natur/VVS och fastighet/El och energi eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
-Svenska B/Svenska 3 eller SVA 3 med betyget lägst G
-Matematik B/Matematik 2 a, b eller c med betyget lägst G

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Särskilt prov
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Särskilt prov består av ett test i matematik som görs på webben.

Karta

Visa större karta