Automationsingenjör, våren 2020

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar inom industrin. Som automationsingenjör blir det din roll att ta fram automatiserade lösningar och ger förslag till förbättningar inom industrin. Digitaliseringens allt större plats i produktionen gör också att fler ingenjörer med utbildning inom automation och robotisering behövs och Industry 4.0 och Smart Factory är centrala begrepp

Automation_webb.2

En automationsingenjör utvecklar repetitiva processer, vilket grunden är all massproduktion, så att den fungerar så effektivt som möjligt, är miljövänlig och ekonomiskt lönsam. En automationsingenjör (applikationsingenjör) arbetar med programmering, mekatronik-konstruktion, processutveckling och projektledning.

Som färdig student kommer du sannolikt att jobba på ett konsultföretag eller inom ett industriföretag.
Utbildningen Automationsingenjör ger dig både kunskap och färdighet för att klara detta.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.

Du genomför dina studier på Campus Västra Skaraborg, Lidköping och deltar i videosänd undervisning från Borås Yrkeshögskola. Du kan både se och samtala med dina lärare under föreläsningarna

Läs mer om utbildningen

OBS! Startar våren 2020

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs
Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i:

Teknikprogrammet

Produktionskunskap 1
Ellära 1
— Eller —

Industritekniska programmet

Energiteknik 1
Praktisk ellära

Utbildningsinnehåll

Automationssystem och PLC-teknik            50 yh-poäng

Ekonomi för automationsingenjörer           10 yh-poäng

Elteknik för automationsingenjörer.           40 yh-poäng

Mekanik för automationsingenjörer           50 yh-poäng

Mekatroniksystem                                          60 yh-poäng

Projektmetodik mekatronik                         15 yh-poäng

Säkerhets- och miljöledningsteknik           20 yh-poäng

Teknisk engelska                                              5 yh-poäng

Lärande i arbete (LIA) 1                                40y h-poäng

Lärande i arbete (LIA) 2                                40y h-poäng

Lärande i arbete (LIA) 3                                40 yh-poäng

Examensarbete                                               30 yh-poäng

Ansökan

Till anmälan (Yrkeshögskolan Borås)

Startar våren 2020.

LIA -lärande i arbete

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Vad kan jag arbeta med?

En automationsingenjör utvecklar repetitiva processer, vilket grunden är i all massproduktion, så att den fungerar så effektivt som möjligt, är miljövänlig och ekonomiskt lönsam. En automationsingenjör (applikationsingenjör) arbetar med programmering, mekatronik-konstruktion, processutveckling och projektledning.

Som färdig student kommer du sannolikt att jobba på ett konsultföretag eller inom ett industriföretag.
Utbildningen Automationsingenjör ger dig både kunskap och färdighet för att klara detta.

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs
Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i:

Teknikprogrammet

Produktionskunskap 1
Ellära 1
— Eller —

Industritekniska programmet

Energiteknik 1
Praktisk ellära

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen