Barnskötare, hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Skulle du vilja vara med och skapa en trygg och stimulerande tid för barnen i förskolan? Då kan barnskötare vara ett yrke för dig.

Barnskötare _Campus Lidköping

Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar  för barnen tillsammans med förskolläraren. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada.

Som barnskötare äter du med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem. Med din och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.
Vissa barn med till exempel funktionsnedsättningar behöver extra stöd, träning och stimulans. Det kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål som kan behöva extra språkträning.

Arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar du kommer därför att få kunskap i hur man lyfter och bär rätt för att undvika skador.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier i Lidköping

Kontakta mig om Barnskötare

* Fältet krävs

Ansökan

Information om ansökan kommer.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Blankett finns hos polisen eller på Sveriges kommuner och landstings hemsida skl.se.

 

Behörighet

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är att man har kunskaper (godkänt betyg) motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Kursplan, 800p:

  • Människors miljöer, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Specialpedagogik, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p

Praktik

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande (APL), på förskola sker efter samråd med läraren. APL är en obligatorisk del i utbildningen.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Information om ansökan kommer.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Blankett finns hos polisen eller på Sveriges kommuner och landstings hemsida skl.se.