Barnskötare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse.

Barnskötare _Campus Lidköping

Detta innebär att barnskötaren ska ha goda kunskaper om styrdokument, ledarskap och kommunikation.

Barnskötaren ska tillsammans med arbetslaget utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen och medverka till att lägga grunden för det livslånga lärandet för barnen, där dokumentation och kommunikation är viktiga delar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen ges i Lidköping och startar 19 augusti 2019.

Kontakta mig om Barnskötare

* Fältet krävs

Ansökan

Ansökan är öppen 15 april – 15 maj.

Gå till ansökningssidan

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Du ska ha den blankett som gäller för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (länk till blankettsida).

 

Behörighet

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är att man har kunskaper (godkänt betyg) motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Kursplan, 900p:

  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Specialpedagogik, 100p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande, 100p

Praktik

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande (APL), på förskola sker efter samråd med läraren. APL är en obligatorisk del i utbildningen.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Ansökan är öppen 15 april – 15 maj.

Gå till ansökningssidan

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Du ska ha den blankett som gäller för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (länk till blankettsida).

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen