Byggutbildning – träarbetare Vara

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Som träarbetare arbetar du med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Den 31 augusti startar utbildningen i Vara.

Byggutbildning_Campus Lidköping

På byggutbildningen får du lära dig att ta ansvar och att arbeta både självständigt och i arbetslag. Du läser ritningar och konstruktioner och lär dig dessutom alla slags snickeriarbeten.

Du får även lära dig att bygga formar och stommar, lägga tak, isolera samt montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier.

Olika uppdrag

Som träarbetare arbetar du både utom- och inomhus; ibland på höga höjder. Träarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser. Resor till och från arbetet under dagen är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel och byggkranar underlättar.

Kursstart

Utbildningen startar den 31 augusti. Studieperioderna för det första året är 31 aug 2020 – 15 jan 2021 samt 18 jan 2021 – 4 juni 2021. Mer detaljerad information gällande tider för uppstart samt övrig information gällande utbildningen skickas till antagna elever via mail i mitten av augusti.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper är att du har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå och matematik på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen innehåller 1500 poäng plus eventuellt gymnasiearbete 100 poäng.

Följande kurser ingår:

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Husbyggnadsprocessen 200 poäng

Husbyggnad 1 100 poäng
Husbyggnad 2 200 poäng
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 poäng

Trä 1 – Stommar 100 poäng
Trä 2 – Beklädnad 100 poäng
Trä 3 – Montage 100 poäng

Elementmontering 100 poäng
Eventuellt gymnasiearbete 100 poäng

Ingående kurser kan justeras.

Praktik

I utbildningen  varvas teori med praktiska moment.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör en stor del av utbildningen och sker ute på företag. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag. I samband med APL kan det vara en fördel om du har körkort för bil, men det är inget krav för att du ska kunna genomföra din APL.

Ansökan

Öppen för sen ansökan! Här söker du: Ansökan till yrkesutbildning

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN.
Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka. Utbildningen startar den 31 augusti och beräknas avslutas i december 2021.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.

Studietid

Utbildningens första studieperioder: 31 aug 2020 – 15 jan 2021 samt 18 jan 2021 – 4 juni 2021.

Datum för den sista studieperioden hösten 2021 meddelas av läraren vid senare tillfälle.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper är att du har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå och matematik på grundskolenivå.