Byggutbildning – träarbetare Vara, våren 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Byggutbildning – träarbetare Vara, våren 2019

Som träarbetare arbetar du med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. I januari startar utbildningen i Vara!

Byggutbildning_Campus Lidköping

På byggutbildningen får du lära dig att ta ansvar, arbeta självständigt och i arbetslag och att läsa ritningar och konstruktioner och du får lära dig alla slags snickeriarbeten.

Du får också lära dig att bygga formar och stommar, lära dig lägga tak, isolera, montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier.

Som träarbetare arbetar du både utom- och inomhus, ibland på höga höjder. Träarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser, resor till och från arbetet under dagen är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel och byggkranar underlättar arbetet.

 

 

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och svenska/svenska som andraspråk motsvarande svensk grundskola åk. 9.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen innehåller 1500 poäng fördelat på nedanstående kurser:
Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Husbyggnadsprocessen 200 poäng

Husbyggnad 1 100 poäng
Husbyggnad 2 200 poäng
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 poäng

Trä 1 – Stommar 100 poäng
Trä 2 – Beklädnad 100 poäng
Trä 3 – Montage 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör en stor del av utbildningen och sker ute på företag. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag.

Ansökan

Gå till ansökningssidan!

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN.
Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Studietid

Studieperiod 1: 2019-01-21 – 2019-06-14

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och svenska/svenska som andraspråk motsvarande svensk grundskola åk. 9.