Byggutbildning – träarbetare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

På byggutbildningen får du lära dig att ta ansvar, arbeta självständigt och i arbetslag och att läsa ritningar och konstruktioner och du får lära dig alla slags snickeriarbeten.

Byggutbildning_Campus Lidköping

Du får också lära dig att bygga formar och stommar, lära dig lägga tak, isolera, montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier.

Som träarbetare arbetar du med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Du bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. Du monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Du arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.

På större byggarbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med andra yrkesgrupper, oftast betongarbetare. Arbetet sker både utom- och inomhus, ibland på höga höjder. Träarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser, resor till och från arbetet under dagen är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel och byggkranar underlättar arbetet.

Förmågor som träarbetare behöver ha eller utveckla

God fysik: En god grundfysik underlättar då arbetet kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer. Det finns dock många hjälpmedel.
Problemlösningsförmåga: Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften.
Samarbetsförmåga: Träarbetare ingår ofta i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med andra träarbetare och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.
Självständighet: Träarbetare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självgående. Det kan till exempel handla om att se och upptäcka fel och brister.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Lidköping och Lagmansgymnasiet.

Kontakta mig om Byggutbildning - träarbetare

* Fältet krävs

 

Ansökan

Gå till ansökningssidan och välj fliken Byggutbildning-träarbetare.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och svenska/svenska som andraspråk motsvarande svensk grundskola åk. 9.

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas. Praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på företag sker efter samråd med läraren. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka, studietiden är både lektionsförlagd och egenstudier.

Gå till ansökningssidan och välj fliken Byggutbildning-träarbetare.