Designmodellör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Modellören är en ganska okänd yrkeskår och det beror delvis på att arbetet är ett led i produktframtagningen utan signatur på resultatet. Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och/eller konsulter.

Första året provar du som studerande på att arbeta inom alla områden som utbildningen omfattar, det vill säga lermodellering för bilindustrin, arkitekturmodellering, gipsmodellering för porslinsindustrin samt attribut för museer och teater. I årskurs två väljer du inriktning efter intresse.  Som studerande får du god orientering i tredimensionell gestaltning, bransch och yrkesorientering samt grunderna i 3D-modellering (CAD). Då får kännedom om många olika material och hantverkstekniker med möjlighet till fördjupning i det ämne som intresserar mest.

I utbildningen ingår en kurs i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare och där du får kunskaper i att sammanställa en arbetsportfolio och annat presentationsmaterial. Det händer också att skolan får in beställningsjobb från företag eller institutioner där du lär dig att planera och genomföra ett arbete inom givna tidsramar och med en given budget. På skolan och ute på yrkespraktiken jobbar du ofta i grupp där det är en styrka att kunna kommunicera och samarbeta.

Du måste vara intresserad av form och hantverk. Du bör vara lyhörd, uppfinningsrik och självgående och det är absolut nödvändigt att kunna samarbeta med andra. Yrkeserfarenhet inom form och hantverk är en fördel. För att bli en riktigt duktig modellör krävs tålamod och träning både i och utanför skolan.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Du läser utbildningen på Formakademin i Lidköping. Du läser på heltid och har rätt till studiemedel via CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.
Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping.

Läs mer om Designmodellör och Formakademin

Utbildningen startar hösten 2021, hösten 2022 samt hösten 2023

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Lärande i arbete - LIA

En tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i form av yrkespraktik, så kallad LIA-Lärande i arbete. Observera att detta innebär att du kan behöva ha boende på annan plats under praktikperioderna då de flesta företag vi samarbetar med inte ligger i Lidköping. Det ligger också ett stort ansvar på dig som studerande att själv söka praktikplats. Du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.

Ansökan

Till ansökan.

Utbildningen startar hösten 2021, hösten 2022 samt hösten 2023

Har du frågor, kontakta oss på Formakademin, tel 0510-248 00, info@formakademin.se

Vad kan jag arbeta med som designmodellör?

Du kan till exempel arbeta som:

  • prototyp- och designmodellör åt industridesigners bl a inom bilindustrin
  • modellbyggare åt arkitekter
  • attributmakare på museum eller teater
  • formtagare i samarbete med konstnärer
  • gipsmodellör för keramisk produktion

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta