Designmodellör, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Modellören är en ganska okänd yrkeskår och det beror delvis på att arbetet är ett led i produktframtagningen utan signatur på resultatet. Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och/eller konsulter.

Designmodellering_Formakademin

Första året provar du som studerande på att arbeta inom alla områden som utbildningen omfattar, det vill säga lermodellering för bilindustrin, arkitekturmodellering, gipsmodellering för porslinsindustrin samt attribut för museer och teater. I årskurs två väljer du inriktning efter intresse.  Som studerande får du god orientering i tredimensionell gestaltning, bransch och yrkesorientering samt grunderna i 3D-modellering (CAD). Då får kännedom om många olika material och hantverkstekniker med möjlighet till fördjupning i det ämne som intresserar mest.

I utbildningen ingår en kurs i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare och där du får kunskaper i att sammanställa en arbetsportfolio och annat presentationsmaterial. Det händer också att skolan får in beställningsjobb från företag eller institutioner där du lär dig att planera och genomföra ett arbete inom givna tidsramar och med en given budget. På skolan och ute på yrkespraktiken jobbar du ofta i grupp där det är en styrka att kunna kommunicera och samarbeta.

Du måste vara intresserad av form och hantverk. Du bör vara lyhörd, uppfinningsrik och självgående och det är absolut nödvändigt att kunna samarbeta med andra. Yrkeserfarenhet inom form och hantverk är en fördel. För att bli en riktigt duktig modellör krävs tålamod och träning både i och utanför skolan.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Du läser utbildningen på Formakademin i Lidköping. Du läser på heltid och har rätt till studiemedel via CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.
Utbildningen startar 2018. Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping.

Mer information om utbildningen och hur du gör en anmälan hittar du på Formakademins hemsida

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen