Diagnostekniker fordon

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Är du nyfiken och gillar problemlösning? Värdesätter du kvalitet och service och gillar dessutom fordon? Som diagnostekniker är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Du får specialiserade kunskaper inom diagnostisering via datorkommunikation till fordons elektroniska system. Dels genom kunskap rörande teorier och begrepp och rena faktabaserade kunskaper om fordons elarkitektur och elintegration. Dels genom mer praktisk kunskap inom felsökning med hjälp av olika typer av diagnosverktyg.

Du utvecklas också inom angränsande områden så som el- och hybridteknik i fordon samt data och IT-kunskap.

Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, eftersom du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba självständigt som diagnostekniker på en verkstad eller annan fordonsverksamhet.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yh-poäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng. Föreläsningarna ges på plats på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning till Alingsås, Falköping och Vänersborg.

Satellit_DIAGNOSTEKNIKER

Start

Utbildningen startar HT 2020.

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Fordonsteknik – introduktion
  eller
 • Teknik 1
  eller
 • Datorteknik 1a och Mekatronik 1
  eller
 • Elektormekanik och Mekatronik 1

eller motsvarande

Anmälan skickas till veronika.palmborg@lidkoping.se

Saknar du behörighet
Behörighetsgivande kurs kommer att ges under våren 2020, kontakta Veronika Palmborg för mer information.

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs

Behörighetsgivande kurs

Saknar du behörighet för att gå Diagnostekniker fordon?
För mer information, kontakta Veronika Palmborg

Ansökan

Öppen för sen ansökan!

Till ansökan

Vid frågor om utbildningen kontakta Veronika Palmborg

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp
 • Diagnos och mätverktyg, 50 yhp
 • Elintegration och kommunikation, 20 yhp
 • Examensarbete, 10 p
 • Felanalys olika tekniker, 10 p
 • Fordonsel, delsystem och integration, 20 p
 • Kommunikation och affärsmannaskap, 10 yhp
 • LIA 1, 20 yhp
 • LIA 2, 40 yhp
 • Yrkesengelska, 10 yhp

LIA-lärande i arbete

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning

Vad är en Yh-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Fordonsteknik – introduktion
  eller
 • Teknik 1
  eller
 • Datorteknik 1a och Mekatronik 1
  eller
 • Elektormekanik och Mekatronik 1

eller motsvarande

Anmälan skickas till veronika.palmborg@lidkoping.se

Saknar du behörighet
Behörighetsgivande kurs kommer att ges under våren 2020, kontakta Veronika Palmborg för mer information.

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs