Digital Store Manager

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Butiksmedarbetare och butiksledare behöver utveckla sin digitala kompetens för att möta dagens uppkopplade kunder.

Efter utbildningen kan man till exempel jobba som Digital Store Manager, butiksledare eller affärsutvecklare inom handel. Man får såväl strategisk som operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på 300 yh-poäng, vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng. Föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet. En stor del av studietiden består av lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats.

Digital Store Manager ges i samarbete med Uddevalla Vuxenutbildning. Studerande i Lidköping och Alingsås följer föreläsningar och lektioner via videokonferens, som sänds från Uddevalla.  Fysiska träffar i Uddevalla kan förekomma.

Läs mer om utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs minst 2 år på halvtid inom butik, handel eller försäljning.

Utbildningsinnehåll

Ledarskap och förändringsledning, 35 yhp
Digitala butikskoncept, 30 yhp
Digitala tekniker i butik, 30 yhp
Kvalificerad försäljning 30 yhp
Omnikanal och E-handel 20 yhp
Butiksekonomi, 30 yhp
Digital marknadskommunikation, 25 yhp
Lärande i arbete (LIA), 70 yhp
Examensarbete, 30 yhp

Ansökan

Till ansökan Utbildningen startar HT 2021.

Vid frågor om utbildningen kontakta Janka Stauber Näslund

Lärande i arbete - LIA

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa kurser är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter.

Vad är en YH-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan

YH logga 72dpi

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs minst 2 år på halvtid inom butik, handel eller försäljning.